Att se igenom illusionen

Det blev så tydligt för mig idag att med hjälp av vårt klarseende, kan vi se igenom illusionen. När vi är klart hörande, kan vi höra vad som är osant. När vi är klart kännande kan vi känna när något känns fel. Det behöver inte alltid vara guider, änglar och avlidna anhöriga som ger information till oss mediala. Vi kan utveckla oss själva så att VI kan se klart, höra klart och känna klart. När vi har utvecklat vårt klara seende, kan vi se när någon talar osanning. Vi kan se energierna runt en människa. Vi kan se ansiktsuttrycken, blicken, kroppsspråket. Vi kan till och med se dem för vår inre syn när vi blundar och när de inte ens är i närheten. Vi kan höra klart. Det kan komma meddelanden genom vårt hörande. De kan komma som en tanke, ett ord, en mening eller flera. De kan komma som ett fragment från en låt eller melodi som upprepar sig. Vi kan höra när vi är i tystnaden till exempel när vi mediterar, vilar, duschar, badar, promenerar i tystnad, precis har vaknat eller när vi håller på att somna. När vi har ett klart kännande, kan vi känna när någon talar osanning, är i obalans eller mår dåligt. Vi kan känna det fastän vi inte är i närheten. Vi kan känna när något inte står rätt till. Det spelar ingen roll vad de säger – vi känner det sanna bortom det sagda.

Men de flesta med dessa förmågor har blivit mer eller mindre kritiskt ifrågasatta, hånade, förlöjligade eller förkastade i sitt klara seende, hörande och kännande. De tappar då sin tilltro till sina förmågor. De tystas. Men det handlar nog mycket om att många andra inte vill se sanningen – och inte heller vill att andra ska se, höra och känna klart. De blir ju avslöjade då. De kan inte längre leva i illusionen eller i det förljugna. Sanningen är ju inte alltid så angenäm. Den kan leda till att vi behöver göra förändringar både med oss själva, våra liv och våra sätt att se på världen. Förändring skapar rädsla – rädslan för att förlora något vi upplever att vi har såsom trygghet, kontroll etc. Så länge vi förnekar det klara seendet, hörande och kännandet – kan vi fortsätta att leva i en illusion. Det krävs mod för att våga se sanningen. Det krävs ännu mer mod för att våga stå för den. Men tänk när vi alla är klart seende, klart hörande och klart kännande – då kan vi alla leva i sanningen.

%d bloggers like this: