Att lämna den gamla världen och skapa den nya

Vi är i ett stort skifte. Det är förändringens tider. Flera av oss har känt det. Andra inte. Vissa av oss arbetar för fullt med att skapa den nya världen här på jorden. Andra klamrar sig fast vid den gamla med näbbar och klor, vill kontrollera oss som inte vill vara där och styra oss ännu mer.

Sedan många år tillbaka har jag tagit steg efter steg ut ur systemet. Jag började med att jobba alltmer hemifrån, blev sedan egen företagare, försökte ha kvar den ekonomiska tryggheten med offentliga uppdragsgivare och företag, men kände mig ofri och vingklippt i deras värld.

Under en master kurs i Reiki Holy Fire, fick jag budskapet att jag endast skulle arbeta spirituellt. Så blev det 2015. Men även där upptäckte jag efter en tid att jag var styrd. Det fanns riktlinjer att följa inom både reikin, coachingen, mediumskapet och yogan. Dessa riktlinjer höll mig tillbaka.

Jag började lyssna på mig själv, på min inre röst, min längtan och mina guider istället. Det blev nya kurser, nya utbildningar och nya sätt att arbeta på. Efter en tid märkte jag att även jag skapade former, som jag till slut själv inte passade in i. Mina utbildningar blev alltmer intuitiva, följsamma, skapade i samklang med deltagarna, mig och den andliga dimensionens guider. Oj, vad jag trivs med det!

Den formlösa världen lockar och tilltalar mig. I den formlösa världen finns ingen kontroll eller rädsla – bara möjligheter, kärlek, frihet, visdom och egna val efter egen känsla. Det är i den jag vill leva och arbeta i och på väg in i. Att ta dagen som den kommer, känna efter, lyssna in, låta mig bli vägledd och leva livet i en skön och naturlig rytm – i samklang med universums rytm. Det är helt underbart.

Men resan hit har varit lång och den är inte slut än. Jag sitter fortfarande fast i systemet till viss del vad gäller internettjänster och myndigheter. Min önskan är att det är fler som vill göra sig fria och att vi med gemensam intention, kraft och längtan efter frihet, kärlek och harmoni ska kunna skapa en helt fri värld. Där vi människor lever i och från hjärtat – i samklang och harmoni med oss själva, våra nära, djuren, naturen och planeterna. Där vi lever i tillit till oss själva, till livet och till varandra.

Med kärlek, Helena

%d bloggers like this: