Att arbeta som andlig vägledare

Att arbeta som andlig vägledare är ett väldigt fint uppdrag – om man vill lära sig mer om livet, människa/själ och hur allt hänger ihop. Och om man vill finnas där för sina medmänniskor och bidra till att de får ett mer tillfredställande liv.

För att arbeta som andlig vägledare, behöver man tycka om att vara i stillhet, full närvaro och tystnad. Det är då vi hör, ser och känner. Vi arbetar i ett meditativt tillstånd, ibland i lätt eller djup trans. Vi lägger undan våra egna tankar och vårt kritiska sinne – öppnar upp, gör oss mottagliga och lägger undan våra egna värderingar och vårt värderande. Vi lyssnar på våra kunder i vad de behöver och önskar i sitt liv. Sen bjuder vi in den högre medvetenheten, den villkorslösa kärleken och ber om vägledning till vår klient. När vi har kontakt, kan vi få bilder, budskap, enstaka ord, känslor, energier och även fysiska känningar. Det vi får, förmedlar vi så rent som möjligt – utan att blanda in våra egna värderingar eller tolkningar. Den tydligaste och renaste vägledningen tycker jag är den som är rakt igenom kanaliserad. Att en högre medvetenhet pratar rakt genom oss. Men det är också fint med förklarande bilder och känslor – som gör att klienten själv kan komma i kontakt med känslor och bilder. Det kan ge en starkare känsla för det som förmedlas, än endast ord.

Som andlig vägledare har vi alltså kontakt med en högre medvetenhet. Den kan komma från guider som vi själva har kontakt med, eller från klientens guider. Enligt mig kan det variera från session till session – och från en klient till en annan. Vissa vägledare kan också få kontakt med klientens själ – och låta själen få lov att göra sig hörd. Några arbetar med Akasha arkiven, livets bok eller fältet. Det kan också variera beroende på vem vi vägleder – vilken frekvens och medvetande nivå de själva befinner sig på. Det viktiga är ju att varje individ får det den behöver och får mest hjälp av. En session kan handla om allt i livet – arbetssituation, relationer, familj, mående, livsväg, möjligheter, själens gåvor etc. Klienten kan själv välja vad den vill att det ska handla om – eller lyssna generellt på vad andevärlden vill förmedla. Ibland händer det att det övergår i healing – om klienten vill det. Allt syftar till att människor ska må bra i sig själva och i sina liv.

Det är oerhört spännande att arbeta som andlig vägledare. Vi lär oss så otroligt mycket själva. Dessutom får vi vara och verka i en energi som är skön, lätt, oftast lugn, mjuk och kärleksfull, fast ibland pushig när det behövs. De som hjälper oss – guiderna – finns där när de behövs och ger det som behövs. Det är ett vackert samarbete grundat på kärlek och medkänsla. Vi som vägleder växer själva hela tiden – både i medvetenhet, personlig utveckling och i vårt eget helande – liksom våra klienter.

Känner du dig lockad av att själv arbeta som andlig vägledare? En ny grupp startar utbildning till Andlig vägledare i januari. Läs gärna mer och hör av dig som du känner dig lockad. Utbildning Andlig vägledare | Helena Omfors & Lightworker Academy

Varma hälsningar, Helena

%d bloggers like this: