Holistisk Livscoach/Medial Coach

Utbildningen till Holistisk Livscoach öppnar upp för att arbeta med människor djupgående, terapeutiskt, visionärt, emotionellt, mentalt, helande, själsligt och intuitivt. Vi arbetar med dåtid, nutid och framtid. Vi ser hela människan i hela livet. Du väljer själv om du vill lägga till den del som handlar om medial coaching. Då får du även medial utveckling, så att du kan kombinera Holistisk Livscoaching med Mediala budskap.

Nästa utbildning startar i november 2023!

Efter utbildningen kan du arbeta som Holistisk Livscoach. Du kan kombinera coaching med andra metoder. Om du redan har mediala förmågor eller utvecklar dem under utbildningens gång – kan du även arbeta som Medial Coach efter utbildningen. Coaching är ett fantastiskt verktyg i privatlivet och är användbart i de flesta yrkesroller. Med den mediala delen kan även det andliga perspektivet tillföra mycket – både till dig och till dina klienter. Något som efterfrågas alltmer.

Dåtid – nutid – framtid

Det liv vi har levt har stor inverkan på hur vi känner, tänker och agerar idag. Det går inte att bortse ifrån när vi arbetar med människor. I det förflutna hittar vi svåra livserfarenheter, positiva livserfarenheter, positiva präglingar, ogynnsamma präglingar, gynnsamma föreställningar och hämmande föreställningar. Vi hittar orsaker till våra blockeringar och begränsningar, men också nycklar till framgång samt ledtrådar till vem vi är i vår sanna, själsliga natur. Fastän vi gör tillbakablickar på vad vi kommer ifrån och har med oss – ligger fokus på livet vi lever här, det liv vi önskar leva och den vi innerst inne önskar vara och i själen vet vem vi är. Allt hänger ihop.

Relationen till sig själv och relationen till andra

En människa är ingen ö – vi hänger ihop med andra. Att arbeta med relationer är därför viktigt. Först och främst handlar det om relationen till oss själva, men också om hur vi är, blir, mår och kan utvecklas i mötet med andra. Det handlar om att lära känna sig själv (självkänsla), att acceptera sig själv (självacceptans), att förstå sitt eget värde (egenvärde) och att stå upp för sig själv (självrespekt) samt att sätta gränser (integritet). Det handlar också om att våga se saker ur nya perspektiv, för att skapa den förändring vi önskar. Relationer är så mycket med mångdimensionella än vad de kan verka, de är en ocean av förståelse och av möjligheter till växande.

Mentalt, emotionellt, fysiskt och själsligt

Vi människor fastnar lätt i det mentala, i intellektet. Vi tänker, analyserar och kontrollerar. Vi har föreställningar om vem och hur vi bör vara samt hur vi bör leva. Vi har rädslor för vad andra ska tycka om oss och hur de ska reagera. Som Holistiska Livscoacher går vi djupare in i det emotionella. Vi lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vi speglar samt använder vår intuition för att beröra på djupet. Vi hjälper våra klienter att komma i kontakt med sina känslor, att lära sig att acceptera dem och möta dem. När människor kommer närmare sina känslor, kommer de också närmare sin själ – deras sanna natur.

Vi använder våra klienters kroppsspråk för att få fram det omedvetna och ibland även det undermedvetna – så att de förstår och blir mer medvetna om sig själva. Långt där inne finns det en kärna, en kod om vem vi egentligen är – bortom präglingar, föreställningar och sår. Det är den kärnan vi vill komma nära, låta komma fram och så småningom få att blomma. Om vi förstår fröet som vill växa, ger det näring och växtkraft kan det bli det som det är ämnat att bli. Vem tvingar en liljekonvalj att bli en ros?

Livsuppgift

De människor som söker sig till Lightworker Academy, är ofta människor med en särskild uppgift att fylla i sina liv. Många har som uppgift att inspirera, utbilda, vägleda och hela sig själva och andra – att hjälpa andra att hitta kärleken till sig själva och till sina liv – att bidra till andra människors personliga och andliga utveckling samt ett bättre mående fysiskt, psykiskt och emotionellt.

Utbildningen passar dig som har hittat eller vill hitta din uppgift, men som också vill bidra till att andra gör det. När vi gör det vi är ämnade att göra, känns det som om vi inte arbetar. Vi gör det vi tycker är inspirerande, utvecklande och roligt. Utbildningen passar även dig som vill bidra till människor bättre mående, oavsett om de har en särskild uppgift i sina liv eller inte. Vår allas uppgift är ju ändå att hitta det som gör att vi mår bra och känner kärlek till oss själva och våra liv – att vi har en kärleksfull relation till oss själva och de människor vi har runt omkring oss.

Läkning

Holistisk livscoaching kan vara väldigt helande. Att vi ser, lyssnar på, lyfter på locket, släpper fram undantryckta känslor, erfarenheter och minnen – hjälper människor att frigöra den tyngd, sorg, ilska och besvikelse som de burit på. När vi gör det av kärlek och omtanke i ett tryggt sammanhang, känns det skönt för klienten. Någonstans inom oss finns en längtan efter att bli sedda, accepterade och älskade i vår sanna natur. Detta kan en Holistisk Livscoach bidra med. När vi hjälper människor att frigöra gamla sår, öppnar vi upp för mer ljus och kärlek i deras liv. För att mer ljus ska komma in, behöver mörker släppas ut. Det kan vara smärtsamt att komma i kontakt med vårt inre mörker, men det känns skönt efteråt.

Visioner blir till verklighet

Vissa människor har visioner. De vet vad de önskar göra men saknar tydlighet, mod, tillvägagångssätt eller stöd. Andra människor söker efter sin vision. Som Holistiska livscoacher kan vi hjälpa människor att både hitta sin vision och att bidra till att den blir till verklighet. Vi använder oss av avslappning, kraftfulla frågor, intuition och visualisering för att hitta, sen använder vi känslor, upplevelser, inre bilder och kroppen för att få det att kännas verkligt. Vi gör målbilder och handlingsplaner samt uppföljningar för att få det att hända. Vi stärker människors självförtroende och självkänsla samt egenvärde.

Intuition och medialitet

Intuitionen är snabbare än intellektet. Under utbildningen arbetar vi därför med att utveckla och använda intuitionen. Det handlar om att lyssna, känna och se det som ligger bortom orden – samt påtala det för klienten.

Under sista delen av utbildningen går vi in på det mediala. Helena gör en genomgång av de mediala sinnena och hur du kan utveckla samt använda dina mediala förmågor. Du får även hjälp att öppna upp dina mediala förmågor samt träna på att använda dem. Om det känns rätt för dig kan du kombinera dina mediala förmågor med holistisk livscoaching. Det kan ge nya perspektiv, skapa mer medvetenhet och visa på fler eller nya möjligheter för dina klienter.

Personlig och andlig utveckling även för dig

När du går denna utbildning lär du dig inte bara att coacha andra – du får även coaching själv. Du kommer att få göra alla övningar både som coach och som klient. Det skapar medvetenhet och en djupare förståelse för vem du är och hur du vill vara och leva ditt liv.

Även lärarna kommer att coacha deltagare inför gruppen. Du får då se hur vi arbetar. Om du är en av de som ställer upp som klient, får du även extra coaching.

Under utbildningens gång får du 2 individuella sessioner i coaching och/eller medial coaching med din lärare. På så vis får du känna hur det är att bli coachad, samtidigt som du får egen utveckling. Du kommer närmare din sanna natur och blir medskaparen av ditt eget liv. Du kan även ta upp eventuella frågor kring din övningscoaching eller ditt framtida arbete som coach.

Du kommer att arbeta med egna övningsklienter (minst 15 timmar totalt) under utbildningen. På detta vis utvecklas du vidare i ditt arbete som coach, men får också mycket utveckling själv. I alla möten kan vi se oss själva, den vi har varit, den vi är och den vi ska bli. Du behöver därför inte ”vara klar med dig själv” som många tror. Livet är en resa i personlig utveckling. Det finns alltid fler sätt att växa och mer att förstå om oss själva och om livet. Att tro sig vara färdig är ett stort hinder till fortsatt växande.

Efter utbildningen

När du har fullföljt utbildningen i såväl teori som praktik, får du ditt diplom och kan börja ta emot klienter. I dagsläget är det mest lämpligt att vara egen företagare, men det kan säkert finnas möjlighet att arbeta även i arbetsmarknadsåtgärdsprogram, i projekt för arbetssökande eller de som är under rehabilitering.

Utbildare

Helena Omfors skapade denna utbildning 2019 som en vidareutveckling och fördjupning av den tidigare utbildningen till Coach enligt ICF (som hon utbildade mer än 40 grupper i). Hon ansåg inte att ICF’s sätt att se på coaching var tillräckligt djupgående och tog då fram denna utbildning i stället – för att kunna arbeta mer läkande och holistiskt.

Helena har en fil.kand i psykologi (Beteendevetare), är Karuna Reiki Master, yogalärare och andlig vägledare. Hon har coachat vuxna, ungdomar, barn, par, familjer och grupper samt arbetat inom kommun, företag och arbetsmarknadsprojekt. Helena har även coachat och handlett elever sen 2010.

Sedan 2008 har Helena utbildat, föreläst och hållit kurser inom området för personlig och andlig utveckling. Under 2008-2019 drev hon kursgården Bönnarpsgård där hon utbildade i coaching, chakraresan, massage, reiki på alla nivåer och medialitet. De senaste åren har hon främst utbildat Holistiska Livscoacher och Andliga vägledare online.

Helena är också författare av 7 böcker: Chakraboken, Samtal med andevärlden, Hitta din väg och ditt sanna jagSjälens längtanFamiljelycka med coachande föräldraskapReiki vägledning, Själslig kärlek, Samtal med andevärlden och Chakraboken.

Calle Bjerkert har en lång karriär inom idrottsvärlden där han coachat både ungdomar och vuxna inom idrott och personlig utveckling. Han har själv varit elitidrottare både internationellt och nationellt – och vet hur viktigt det är att se hela människan i hela livet – för att kunna prestera på elitnivå. Redan vid 18 årsålder började han gå regelbundet till en helhetsterapeut, för att utveckla sig själv mentalt och emotionellt. På senare år har han även använt sig av coacher och andliga vägledare för sin personliga och själsliga utveckling.

Calle är Holistisk Livscoach, Medial Coach, Andlig vägledare och Karuna Reiki Master och har sen 1998 varit egen företagare. Calle har en ödmjuk och empatisk framtoning samt har en djup förståelse för människan. Han använder både sin starka intuition och mediala förmåga i sina sessioner med klienter.

Kursinnehåll
 • Coachande förhållningssätt
 • Coachingrelationen
 • Syn på livet och människan ur ett andligt perspektiv
 • Feminint och maskulint – Yin och Yang
 • Fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt – det holistiska synsättet och arbetssättet
 • Kompetenser: Etik, Coachöverenskommelse, Att skapa förtroende och närhet, Medveten närvaro, Aktivt lyssnande – globalt, intuitivt, medialt, Frågeteknik, Direkt kommunikation, Skapa medvetenhet hos klienten, Samtalsstruktur, Handlingsplan, Uppföljning
 • Medvetet, omedvetet och undermedvetet
 • Projicering och överföring

       Verktyg och övningar

 • Avslappning
 • Visualisering
 • Att använda rummet och kroppen (co-active coaching)
 • Rollspel
 • Det inre barnet
 • Switchteknik
 • Livsvärden/Livsuppgift/Livsvision
 • Genomgång av de mediala sinnena, mediala förmågor och mediala arbetssätt (dock ej mediumskap med avlidna anhöriga).
 • Kanaliserade övningar av Helena för att öppna upp dina mediala förmågor.

  Praktisk träning

 • Praktisk träning i att coacha och bli coachad
 • Demos i coaching av läraren
 • Arbete med övningsklienter minst 15 timmar
 • Medial träning
 • Praktisk träning i Medial Coaching

Utbildningmaterial

 • Kompendium
 • Webbkurs – Fördjupningskurs i Chakrasystemet
 • Webbkurs – Energihälsa Introduktionskurs
 • E-boken Hitta din väg och ditt sanna jag
 • E-boken Coachande föräldraskap
 • E-boken Själens längtan

Här följer mer information om upplägget:

Steg 1 – Webbkurs i coachande samtal

Utbildningen inleds som en webbkurs i coachande samtal. I denna kurs får du den teoretiska grunden. Under tiden du går webbkursen, kan du prova på kompetenser och verktyg. Mer om denna kurs kan du läsa här  https://lightworkeracademy.org/webbkurs-i-coachande-samtal/ Där finns även kort film där Helena presenterar webbkursen. Webbkursen är tillgänglig redan nu för dig som vill sätta igång med en gång. Den är förinspelad och går att gå på tider som passar var och en. Där finns även textdokument och övningar.

Steg 1 – Online Live på Zoom den 10 nov + 11 nov kl.9-16 – Grundkurs

Vid detta tillfälle online får du träna praktiskt på det du lär dig i webbkursen. Dessa dagar är live och interaktiva. Du får se live coaching demonstrationer av lärare/elever, ni provar på olika övningar i par i “breakout rooms”, får ställa frågor, reflektera och få feedback samt vidareutveckling.  

Steg 3 – Online Live på Zoom den 1 dec + 2 dec kl.9-16 – Fördjupningskurs

Vid detta tillfälle online får du fler arbetssätt, verktyg, övningar, vidareutveckling och fördjupning samt mer praktisk träning i djupgående coaching. Du får ta del av demos av lärare/elever. Helena ger handledning kring det coachande arbetet där du får möjlighet att ställa frågor. Du kan även ställa frågor kring att starta företag.

Steg 4 – Online Live på Zoom den 14 dec + 15 dec kl.9-16 – Medial Coaching

Vid detta tillfälle går vi in mer på den mediala utvecklingen. Du får en genomgång av de mediala förmågorna i teorin och får prova på att använda dina förmågor. Helena gör övningar för att öppna upp och vidareutveckla dina förmågor ytterligare. Vi går igenom hur du kan arbeta med Medial Coaching och du får även praktisk träning i det.

Praktisk träning om 15 timmar med klienter. Under tiden du går denna utbildning behöver du träna på övningsklienter minst 15 timmar. Du väljer då ut 3-4 personer bland vänner, kollegor, familj och bekanta. Den praktiska träningen kan vara antigen vid personliga möten eller på telefon/skype/zoom. Detta är för att förbereda dig för ditt arbete som coach.

Diplom skickas ut via mail när alla steg är avklarade. När diplomet har kommit dig tillhanda, kan du kalla dig Diplomerad Holistisk Livscoach och börja ta emot betalande kunder. Om du känner dig trygg i dina mediala förmågor och vill arbeta som Medial Coach, kan du även göra det.

Pris för hela utbildningen är 19 000 kr inkl. moms. Det är möjligt att delbetala utbildningen under upp till 10 månader.

Om du sedan vill utveckla dina mediala förmågor ytterligare och få fler arbetssätt, kan du gå utbildningen till Andlig vägledare till rabatterat pris. Om du redan har gått utbildningen till Andlig vägledare, får du rabatt på denna utbildning. Hör av dig via helena@lightworkeracademy.org

I utbildningen ingår följande utöver våra live träffar på zoom och utbildningskompendiet på ca 90 A4

E-boken Coachande föräldraskap av Helena Omfors – Frivillig läsning

E-boken Hitta din väg och ditt sanna jag av Helena Omfors – Frivillig läsning

E-boken Själens längtan av Helena Omfors – Frivillig läsning

Webbkursen Fördjupningskurs i Chakrasystemet – Obligatorisk

Webbkursen Energihälsa Introduktionskurs – Frivillig

Är du intresserad? Skriv gärna till helena@lightworkeracademy.org eller fyll i kontaktformuläret nedan.

%d bloggers like this: