Live Events

Live online på Zoom

Helena har många gånger haft välbesökta Live Events online själv med Holy Fire III Reiki upplevelser för meditation, healing och vägledning. Tillsammans med Lillemor Groth har hon haft kanaliserade, djupt helande meditationer. Den 11 maj har Helena en sammankomst för andliga vägledare live online. Framöver kommer det att skapas fler Live events online. Mer information kommer.

%d bloggers like this: