Mantran & Mantramusik

Mantran är ord eller stavelser som ger speciella ljud vibrationer. Vibrationerna har en positiv effekt på sinnet och på kroppen. Att sjunga mantran hjälper oss att stilla sinnet – då upprepningen av mantrat gör att vi får svårt att fokusera på våra andra tankar. Det gör det lättare att gallra bland alla tankar som far runt i vårt sinne och rikta uppmärksamheten på det som är viktigast. Vi kan använda mantran och mantrasång i vårt yogautövande, men också lyssna på dem eller sjunga dem i vårt dagliga liv – på vägen till jobbet, när vi lagar mat, är ute och promenerar.

Vetenskapliga undersökningar har visat att mantrameditation leder till minskade muskelspänningar, sänkt blodtryck och färre stresshormoner. Det kan även hjälpa vid depression, sömn- och inlärningssvårigheter. Man behöver inte tro på mantran för att de ska ha effekt. De fungerar oavsett. Utöver den egna mantrasången kan vi lyssna på inspelad mantrasång. Det finns många artister som lägger ut sin musik på Spotify och på YouTube. Några av mina favoriter är Snatam Kaur, Mirabai Ceiba, Krishna Das, Deva Premal och Deva & Miten. Se min Spotifylista längre ner på sidan.

Vi lever i ett hav av energier – allt är energi och allt vibrerar. Energi vibrerar i högre eller lägre energi. Vissa vibrationer hörs, andra inte. Tankar är tysta ljud. När vi höjer vår egen vibration – kommer vi närmare den högsta vibrationen – Gud. Gud är enligt kundaliniyogan den ursprungliga skaparkraften och kreativiteten i universum.

Hela universum är skapat av ljud – vibrationer. Att sjunga mantran är också att medvetet styra sinnet. Med hjälp av mantran kan vi skapa positiv kraft som tar oss till välfärd, inre frid och ökad intuition. Det spelar ingen roll om vi förstår orden eller inte.

Mantran påverkar oss på följande sätt:

  • De har samma effekt som positiva affirmationer
  • De balanserar kroppen och sinnet
  • De gör andningen djupare, långsammare och mer rytmisk.
  • Vissa mantran stimulerar hypofysen och tallkottkörteln så att vi får ökad mental klarhet och medvetenhet.
  • De renar det undermedvetna sinnet.
  • De stillar den ständigt pågående tankeverksamheten och hjälper oss att rikta vår uppmärksamhet på det som är viktigast.
  • De hjälper oss att observera våra tankar och känslor mer objektivt.

Här är några av de mantran jag tycker mest om och har använt mest i mitt andliga utövande och liv

Ong namo guru dev namo – Adi mantra (första/primala)

Detta mantra tar oss till vårt högre jag och påminner oss om att det inte är vårt ego som utövar eller undervisar i yoga. Detta mantra inleder vi en yogasession med för att tona in. Det kopplar samman vårt sinne, vår ande, vår kropp och själ samt gör oss mer alerta, så vår yogautövande uppfyller dess intention. Mantrat betyder “Jag bugar för det oändliga – jag bugar för läraren inombords. I Sverige brukar man översätta det med: “Jag hälsar den eviga visdomen och den oändliga kreativiteten. ” Mantrat är som en kort meditation. Det är en länk mellan det begränsade och det obegränsade. Genom mantrat får vi personlig vägledning – bortom de egna rädslorna, stoltheten, förväntningarna och manipulationen. Vi kallar på den eviga visdomen och den oändliga kreativiteten.

ONG är den ursprungliga vibrationen ur vilken all kreativitet flödar. Det är kosmos kreativa energi och medetandet av skaparen. Genom ONG skapar vi en koppling till all energi och aktivitet. Det skapar SHAKTI – livskraft.

NAMO är att buga för eller kalla på med respekt och mottaglighet. Vi bugar för det högre medvetandet och erkänner dess existens.

ONG NAMO öppnar vår medvetenhet till att bli mer subtil och mottaglig för dess högre källor. Det låter det medvetna och det omedvetna att släppa taget om begränsningarna från det begränsade egot – såsom tid, kraft och begär.

GURU är visdom eller lärare. Inte en person utan en källa av visdom. Inte vilken visdom som helst, utan den som transformerar, frigör smärta och ökar medvetenheten. GURU är förkroppsligandet av det oändliga. GU betyder mörker/ignorans. RU betyder ljus/kunskap. GURUN kan transformera mörker till ljus och föra människor från mörkret till ljuset.

DEV är gudomlig, sofistikerad visdom.

AUM/OM

Dessa mantran likställs ofta med ONG. AUM är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen. AUM symboliserar världssjälen och hela universum. Det sägs att hela kosmos skapades av den resonans som kom efter att AUM uttalats.

A står för skapande, U står för bevarande och M står för upplösning.

SAT NAM

Mantrat Sat nam betyder Sanning är min identitet, jag är sann, jag vibrerar min existens.

SAT är sanning. NAM är identitet.

Detta mantra är ett av de mest använda, framförallt inom Kundaliniyogan. Det används när vi tonar ut efter en yogaklass/yogapass och även i viss mantrasång och vid meditation. När vi tonar ut sjunger vi mantrat 3 gånger. Detta kallas för “The seed mantra” (Frö mantrat). Det väcker själen och ger oss vårt öde, samt balanserar de fem elementen.

LONG TIME SUN

Denna sång är ett alternativ till att tona ut med endast SAT NAM. I denna är det ord som vi förstår i stället för sanskrit och sången avslutas med mantrat SAT NAM. Den är som en enkel bön för att välsigna oss själva och andra. Det gör utövandet av yoga komplett och gör hela vårt utövande till en bön för allas bästa.

May the long time sun, shine upon you. All love surround you. And the pure light within you, guide your way on. Guide your way on.

May the long time sun, shine upon you. All love surround you. And the pure light within you, guide your way on. Guide your way on.

May the long time sun, shine upon you. All love surround you. And the pure light within you, guide your way on. Guide your way on.

Sat nam.

HAR

HAR är en av aspekterna av GUD – den oändliga kreativiteten och skaparkraften.

WAHE GURU

Wahe guru är Gurmantrat. Det betyder extas. Jag är i extas när jag upplever den obeskrivbara visdomen – när jag vältrar mig i Gud. Att gå från mörker till ljus och uppleva extas genom kunskap och erfarenhet. Mantrat triggar vårt öde.

AAD GURAY NAMEH

Detta mantra används framförallt för att stärka vårt beskydd från både negativa energier, bakterier och sjukdomar. Det kan även användas för att uppnå klarhet och för att komma i kontakt med vårt högre jag. Jag brukar sjunga mantrat tillsammans med yogaövningen Suficirklar.

Aad Guray Nameh, jugad guray nameh, sat guray nameh, siri guru dev nameh

GAYATRI MANTRA

En annan av mina favoriter, som jag inte lärt mig i kundaliniyogan är Gayatri mantra. Det används för att vi ska minnas vårt högre syfte med vårt liv, för att lyfta vår medvetenhet och som en bön för det högsta bästa. Det anses vara ett av de viktigaste och mest kraftfulla vediska mantrana. Det kallas Gayatri mantra för att det är riktat till gudinnan Gayatri.

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

GANESHA MANTRA – Om Gan Ganpate Namaha

Jag har många gånger använt detta mantra för att undanröja alla hinder på min andliga väg. Ganesha är den hinduiska guden som representerar just det – att undanröja alla hinder. Han representerar också lycka och välgång.

Om Gan Ganpate Namaha

RA MA DA SA – Healing mantra

Detta är ett fint mantra som syftar till healing – av både oss, våra medmänniskor och jorden. Genom att sjunga mantrat kopplar vi oss samman med den rena, universella healing energin. Mantrat kan hjälpa oss igenom svåra perioder i livet och är bra mot depression. Det förbättrar vår hälsa och hjälper kroppens självläkande förmåga.

RA MA DA SA

SA SAY SO HUNG

Mantrat betyder – sol, måne, jord, oändlighet, totalitet, jag är du.

Klicka här för att lyssna på min lista med mantramusik på Spotify

%d bloggers like this: