Vad menar jag med läkning?

Det finns många sätt att se på läkning. Jag känner att vill dela lite av mitt sätt att se på den läkning som innefattar både kropp, sinne, känslor och själ.

Vi har dels vår fysiska kropp. Den kan vara ur balans på olika sätt. Vi kan ha symptom på att något inte är bra med oss. Smärtor, värk och sjukdomar är några av de symptom, som visar på att något är ur balans i vårt system. Många tänker att man behöver gå till en doktor för att ta reda på vad som är fel. Och i vissa fall är det vad som krävs. Det kan ju ha gått så långt att det behövs en operation, medicin eller behandling för att det ska bli bra. Men ibland kan det faktiskt vara andra åtgärder som behövs. Vi kan behöva se över vår kosthållning, vår fysiska rörelse och se om vi får rätt näringsämnen i oss. Kroppen är ju klok. Den visar oss när den behöver något annat än det vi ger den. Jag ser det också som att de fysiska åkommorna, ofta kan ha andra anledningar – till exempel handla om vårt mindset, våra känslomässiga obalanser och även hur väl vi lyssnar till vår kropp och själ. Här börjar det bli konstigt för några och självklart för andra. Jag ska förklara mer vad jag menar.

Ibland är det så att smärtor också kan handla om jobbiga minnen som har satt sig i vår kropp och kroppen minns. Det kan vara trauman och oläkta emotionella sår – som vi inte har tagit hand om – eller kanske inte ens minns att vi har. Vi har ju försvarsmekanismer såsom bortträngning, förnekelse etc. som skyddar oss mot våra obehagliga minnen. Då behöver vi ta oss igenom dessa försvarsmekanismer, för att kunna komma åt och läka våra minnen.

I min värld, kan det handla om både detta liv och tidigare liv. Vi kan alltså ha med oss erfarenheter och minnen från tidigare liv, som skapar obalanser även i detta liv. Här blir det ännu konstigare för vissa. Det blir också mycket vi behöver utforska för att kunna hitta orsaken till och läka våra obalanser, samt frigöra blockeringar för att kunna vara friska, hela och sanna i den vi är.

Sen har vi även vårt mindset – hur vi tänker om oss själva, andra människor, vårt liv, vår historia och det vi tidigare har upplevt. Oro, besvikelse, rädsla, kontroll, känslor av otillräcklighet etcetera kan skapa obalanser inom oss och skapa beteendemönster som inte gynnar oss. Vi kan vara dömande mot oss själva, självkritiska eller osäkra. Vi kan lida av bristande självkärlek, så att vi överanstränger oss i relation till andra människor, för att få bekräftelse – vilket kan leda till stress, utbrändhet eller utmattning. Stress är en vanlig orsak till många av våra allvarliga sjukdomar. Vi kan ha tankar av meningslöshet, både kring varför vi existerar och varför vi lever här på jorden. När livet känns meningslöst, kan vi bli deprimerade. Då behöver vi hitta meningen med vårt liv och skapa ett meningsfullt liv. Kanske ligger meningen med vårt liv gömd i vårt hjärta och vår själ?

Ja, det finns så mycket att skriva om det här, att det skulle kunna bli en hel bok. Men såsom jag ser det – är målet med läkning att slutligen förstå att vi ÄR kärlek, är värda kärlek och att vi är värda att leva ett liv i kärlek.

Resan dit kan vara väldigt lång. Vi behöver ju först förstå att vi ÄR kärlek och är värda ett liv i kärlek – sen behöver vi frigöra allt det som hindrar oss från känna den kärleken i oss, i våra relationer och i våra liv. Det kan vara många lager vi behöver ta oss igenom, för att slutligen hitta kärnan inom oss som är ren kärlek. En resa i vår medvetenhet, vår kropp, våra känslor och våra minnen.

Men vad jag har förstått är också att vår själ kan må dåligt. Den kan ha helt andra önskemål kring livet än vad vårt mentala sinne (med sina föreställningar och präglingar) eller kropp har. Då behöver vi hitta vägen till vår själ – för att kunna höra den, förstå den och så småningom också följa dess önskan. Den kanske vill leva på ett helt annat sätt än det sätt vi lever på. Den kanske vill vara på en annan plats, med andra människor och arbeta med något helt annat. Vi som då redan har byggt upp ett helt liv utifrån helt andra tankegångar, kan behöva göra väldigt stora förändringar i vårt liv – om det istället ska spegla vår själs önskan. Antingen tar vi mod till oss och följer dess önskan, eller så slår vi dövörat till.

Om vi tar mod till oss och följer dess önskan, kan vi få uppleva en massa underbart – att kropp, sinne och själ är i harmoni med varandra – att kärleken ända inifrån själen genomsyrar och speglas i hela vårt liv – att vi verkligen älskar oss själva och hela vårt liv här på jorden.

Kärleken gör oss hela. När vi är hela lever vi i kärlek. Det är så jag ser på läkning.

Tack för ordet, med kärlek och ljus, Helena

Ps. De olika sätt jag har blivit hjälpt genom livet är först kirurgi av en sjuk tarm på 80-talet, men sedan framförallt av kundaliniyoga, chakraresan, reiki, hypnosterapi, coachande verktyg, regressionsterapi, andlig vägledning, andlig healing, mantran, meditation, förlåtelseövningar, att lyssna inåt, att lyssna på min kropp, att följa min själsliga längtan, att leva såsom min själ önskar, bryta begränsande tankemönster, att ta mer ansvar för mig själv än för andra, förändra mitt sätt att ibland bli medberoende till andra människors behov, beteende och känslor, att gå på min känsla och intuition, vara sann mot mig själv och vara lagom ärlig gentemot andra, och framförallt att hitta kärleken till mig själv och till mitt eget liv. Ds.

%d bloggers like this: