Vad är kanalisering?

Att kanalisera är att överlämna sig, att sätta sig själv åt sidan, att släppa tankar och censur – för att låta en högre visdom, medvetenhet, ljus, kärlek eller källa – få lov att förmedla sig genom oss.

Jag förstår om andra kan tycka att det låter konstigt och att vi som gör det verkar underliga. Helt ärligt, jag som gör det kan också tycka det ibland. Men när jag sedan lyssnar på eller läser det jag har kanaliserat, blir jag alltid fascinerad av budskapen. Jag har förmedlat något jag själv inte visste sedan tidigare.

Hur går det till egentligen? Jo, som jag har förstått det är det möjligt att få kontakt med en högre medvetenhet – bortom vår egen medvetenhet. Vi behöver slappna av, vara närvarande och öppna upp för att ta emot en högre medvetenhet. Vi behöver släppa vår kontroll, ha tillit och följa med. För att kunna kanalisera behöver vi ha utvecklat vår förmåga att vara fullkomligt närvarande. Vi behöver vara väl utvecklade i vårt inre seende, vårt inre hörande och vårt inre kännande. Vi behöver vara i så god kontakt med oss själva, att vi kan skilja på vad som är vårt och vad som är något annat.

När vi kanaliserar gör vi det bortom vår egen medvetenhet. Beroende på hur djupt vi går in i det avslappnade tillståndet – är vi olika mycket medvetna själva om vad som förmedlas genom oss. Men jag upplever det som att min medvetenhet håller sig på lite avstånd, för att observera det som sker – utan att blanda sig i det som förmedlas genom mig. Det kan vara bilder, ord, meningar, låtar och långa tal. Men det kan också vara energier, ljus, healing och kärlek. Efteråt undrar jag vad jag egentligen har sagt eller skrivit. Bitvis kan vissa fragment då återkallas till min egen medvetenhet.

Varifrån kommer då det som kanaliseras? Det är som att det kommer från en högre källa av visdom, kärlek, ljus och energi. Ibland hör jag att det är ljuset och det blir alldeles ljust runt mitt huvud. Det ljus vi alla kommer ifrån, har inom oss och som vi en dag ska återvända till. Ibland visar sig olika gestalter för min inre syn. Dessa gestalter kan se ut som Jesus, änglar, ärkeänglar, ljusfolk eller andra. När de visar sig som gestalter, säger de också oftast vem de är. De använder våra sinnen och våra kroppar för att kunna förmedla sig – eftersom de inte har någon fysisk kropp. De är mer en del av en större medvetenhet, energi eller ande – alltet, den högre källan, den kollektiva medvetenheten, universum, världssjälen, Akasha krönikorna eller Gud. Källan benämns på olika sätt. Jag upplever ofta det som att det jag förmedlar eller de jag förmedlar – kommer en bit utanför, ovanför mitt huvud. Men ibland pratas det rakt igenom mig. Jag har fått höra att det egentligen kommer från hjärtat och att vi hjärtat i är kopplade till varandra och till alltet.

Så som jag ser det är att vi alla har vårt ursprung från den källan och att vi alla har möjlighet att få kontakt med den. Men när människor inte själva har hittat den kopplingen eller kontakten, kan vi som har hittat den fungera som en länk. Förr när jag själv inte var medveten om min egen förmåga, tog jag hjälp av andra som kunde fungera som en länk för mig. Allt eftersom, började jag utveckla mina egna mediala förmågor. Jag började få bilder, ord och budskap på olika sätt. När jag arbetade med det regelbundet, utvecklades dessa förmågor vidare. Successivt blev det så att jag kunde kanalisera den här högre medvetenheten, visdomen, kärleken och ljuset. Det var en lång process – både fysiskt, emotionellt, energimässigt och i min medvetenhet. Det har tagit många år. Det var som om min medvetenhet expanderade och min kropp förbereddes – för att jag så småningom skulle kunna bli en ren kanal för den högre källan. Detta var inget jag själv visste att jag skulle utveckla, men min nyfikenhet gjorde att jag ville veta mer, förstå mer och utvecklas vidare i min egen medvetenhet. Nuförtiden är det väldigt enkelt för mig att öppna upp för att vara en kanal. Dessutom är det något jag tycker är väldigt roligt. Det är detta jag gör vid live events, vid utbildningar, i poddar och gjorde i boken “Samtal med andevärlden – kärlekens budskap”. Jag känner att jag får så mycket själv av att kanalisera och har förstått att det ger väldigt mycket till andra.

När vi alla förstår att vi har tillgång till denna höga medvetenhet, denna villkorslösa kärlek och detta rena, vackra och helande ljus – blir vi mer tillitsfulla till livet på Jorden. Vi känner större trygghet i livet. Vi förstår att vi är en del av något stort. Vi förstår att vi alla är sammanlänkade. Inte bara vi människor utan även med de som inte längre lever i en fysisk kropp, med allt som existerar, allt liv och all energi. Vi förstår lättare varför vi är här och vem vi är här för att vara. För det är ju ingen tillfällighet att vi är här på Jorden.

Tack för att du tog dig tid att läsa,

Av kärlek, Helena Omfors

Vill du läsa fler texter är du välkommen att följa bloggen.

Lämna ett svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d