Jag är fri – Du är fri

Jag är så trött på den här tystnadskulturen som har tagit över de senaste åren. Vilken kontroll! Nej, nu räcker det för min del. Jag är fri och du är fri. Vi är fria varelser. Ingen har rätt att kontrollera oss. Ingen har rätt att säga: du har fel och jag har rätt! Vart tog den fria viljan vägen? Vart tog det fria ordet vägen? Var tog friheten vägen? Vi är fria att uttrycka oss. Vi är fria att känna. Vi är fria att vara de vi är. Vi är fria att leva som vi vill. När jag var ett litet barn sa jag: “Det är fult att pinga folk!” Redan då sa jag ifrån när jag inte ville något. Det fanns en inneboende kraft som sa att det är fult att tvinga folk. Jag har mitt liv. Du har ditt liv. Vi är fria att vårda våra liv, skapa våra liv och leva våra liv – såsom vi i hjärtat och själen känner att vi önskar. Det är därför jag känner att jag behöver vara fri att uttrycka mig här. När jag skriver på Facebook är jag rädd för att bli hackad, kapad eller avstängd. Det har ju hänt två gånger. Så nu kommer jag att vara jag här i stället.

För ett par år sedan skrev jag en bok “Samtal med andevärlden – kärlekens budskap”. I den har jag kanaliserat Jesus. Bara en sån sak. Jag har varit rädd att säga att jag kanaliserar Jesus. För vem är jag att göra det? Vem tror jag att jag är? Men nu tänker jag inte längre censurera mig själv och den jag är, så nu delar jag en av texterna här:

“Frihet. Frihet som i en liten ask som ni skämtsamt säger i en reklamfilm. Det är så jag upplever er. Ni har friheten fast ni sitter i en ask. Ni har satt upp ramar och riktlinjer, regler och värderingar kring vad ni får och bör göra. Ni har inte förstått att ni är helt fria andliga varelser som lever på jorden. När ni är i hjärtat – det rena hjärtat – behöver ni inga regler. Av kärlek är kärlek kommen. Ur kärlek kommer sanningen om vem ni är.

Ni behöver inga regler när ni är i era hjärtan. De är obefogade då. Frihet för mig har alltid varit att vara sig själv – sin egen andliga natur. Vem ska ni annars vara? Hur ska ni annars veta vem ni är och vad ni ska göra på jorden? Det finns ingen annan ni kan vara än er själva. När ni är er själva har ni fått all den frihet ni behöver. Att vara, leva och tänka fritt. Att uppleva, känna och bete sig fritt. Helt fritt – utan begränsningar – när det är från hjärtat. Så hitta först till ert eget hjärta – sen hittar ni både sanningen, kärleken, visdomen och friheten. Var så säkra. Det finns ingen annan som kan tala om för er vad ni ska göra med era liv, förutom ni själva och Gud. Ni kom hit av en anledning – med en själ och av ett skäl. Var den ni är i era hjärtan och i era själar och ni blir fria att vara de ni är. Så enkelt är det. Lägg av er era bojor av skuld och dåligt samvete, för att ni inte är den andra tror sig vilja att ni är. Lägg av er era rustningar som skyddar er mot orättvisor och oförrätter. Bara var där i er egen inre kärna. Andas, njut, lev och upplev det ni vill uppleva när ni är här på jorden. Var fria att göra det ni känner i era hjärtan att ni vill göra. Älska de ni älskar. Ge kärlek till de ni älskar. Var där för de ni älskar. Var där för er själva framför allt. Lär er att älska er själva i er andliga, fria, och själsliga natur. Acceptera er själva fullt ut utan förbehåll. Var den ni är och lev som ni lär. Var ingenting annat än fria själar. Våga leva. Våga göra. Prata er sanning. Sprid ert själsliga ljus, men bara om ni önskar det ifrån era hjärtan. Annars har det ingen större funktion eller mening. Var där ni är, den ni är och gör det ni gör om det känns rätt i själen och i era hjärtan. Var fria i hjärtat. Kärleken är fri. Andligheten är fri. Vi är fria som ni pratar med. Alla är fria i Guds hus. Guds hus är himmelen och jorden, det är havet och stjärnorna. Alla är fria i Guds universum. Fria själar, fria andar, fria änglar och fria djur. Mänskliga rättigheter är att vara fri. Allt annat har ni fått om bakfoten. Låt dem inte tro att ni är något annat än fria. Följ bara de regler som ni själva i era hjärtan känner är rätt och riktiga för er. Gör motstånd mot auktoriteterför vem är de att döma. Missförstå mig nu inte. Ni har alltid en fri vilja. Ni har alltid rätt att göra era egna val – men ni behöver ha hjärtat med er i allt ni är och gör. Från det rena hjärtat råder frihet – frihetens rikedom och värme – glädje och harmoni. Det är när ni känner er inlåsta i ett hörn, som ni tappar all er lust. Några tror att de mår bättre av ramar, men alla människor mår bättre i sitt eget hjärta – i guds hjärta. Det är den enda rena sanningen. Det enda rena hjärtat där är. Var fria i hjärtat. Följ hjärtat. Lyssna på era själar. Det är där ni har er gudomlighet – i hjärtat. Hjärtat är den muskel som Gud vill att ni ska träna. Bry er inte så mycket om de andra musklerna nu. När ni lever från hjärtat så ser ni till att ni får det ni behöver: andlig näring, själslig näring, kärlek, tro, visdom, renhet, sanning, ödmjukhet, empati och omtänksamhet. Vad mer behöver ni?

Gå hem till era egna hjärtan och ni blir fria – helt fria. Det är i hjärtat friheten bor. Var där – alltid. Amen.”

Den vackra bilden är skapad av Linnea Alma Schönning

Lämna ett svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d