Vad Reiki är för mig

Reiki för mig är mycket mer än en energi som frigör blockeringar, lindrar smärta, ger avslappning och stressreducering. Reiki är mer än en metod för att bidra till kroppens egen läkning. Min erfarenhet är att Reiki också ger vägledning i livet, att Reiki visar oss vägen hem till vår sanna och andliga natur. Reiki utvecklar vår intuition och för vissa även de mediala förmågorna. Sen jag började med Reiki har jag fått en mycket tydligare intuition och jag har även blivit så pass medial att jag sen några år arbetar med medial vägledning. Flera av mina elever har upplevt detsamma. Det intuitiva och mediala kan vi använda i vårt Reikiutövande när vi ger behandlingar. Det skapar medvetenhet hos våra klienter och ger vägledning i vem de är och vilka möjliga vägar de har i sina liv.

Att vara Reikiutövare innebär att vi är en del av en stor, kärleksfull och omhändertagande gemenskap. Vi ger och tar emot Reiki av varandra, både vid våra Reikiträffar och på distans. Att vara Reikiutövare kan vara är en livsstil om vi väljer det. Vi kan ge oss själva healing regelbundet för att vi ska må bra i kropp, själ och sinne. Vi kan ge Reiki till andra för att fler ska få må bra. Att vara Reiki Master och att hålla kurser i Reiki innebär att kontinuerligt arbeta med sin egen läkning och sin personliga och andliga utveckling – att träna på att vara ett gott föredöme gällande ödmjukhet, respekt, empati, acceptans, förlåtelse och kärlek i relation till sig själv och andra.

Reiki går att kombinera med det mesta i våra liv. Det går att kombinera med yoga, meditation, massage, coaching, självutveckling, andra alternativa terapi- och behandlingsformer, familjelivet, företagandet… Ja, möjligheterna är obegränsade. Reiki tar fram våra latenta möjligheter.