Reikikurser

Reiki är japansk energimedicin för djup avslappning, stressreducering, självläkning och personlig samt andlig utveckling. Reiki används runt om i världen inom traditionell sjukvård. I Sverige är Reiki godkänt som friskvård av Skatteverket.

De kurser som erbjuds hos Lightworker Academy är enligt Usui och Holy Fire II. Usui var den som först började använda och utbilda inom reiki i Japan. Holy Fire tillkom 2014 via William Lee Rand. Holy Fire II är en starkare, renare och mer kraftfull energi än vanlig reiki. De gamla initieringarna har ersatts av placeringar, upplevelser, förtändningar och tändnigar – detta innebär att energin ska gå rakt ner i eleven istället för via en lärare.

Att gå en reikikurs innebär många olika saker. Du kan efter kursen behandla dig själv, andra och även använda reiki för vägledning och stöd. Om du går Reiki Masterkursen eller Reiki Karuna Mastern kan du även utbilda i Reiki.

Jag som håller i kurserna är Holy Fire II Karuna Master och Holy Fire II Reiki Master. Sen 2006 har jag använt reiki i mitt liv. Reikin blir en större del av mitt liv för varje år som går. Det är underbart att leva och arbeta med reiki – inte minst Holy Fire II Reikin.

Kontakta mig gärna för mer information eller anmälan.