Reikikurser Usui & Holy Fire® III

Reiki är japansk energimedicin för djup avslappning, stressreducering, självläkning och personlig samt andlig utveckling. Reiki används runt om i världen inom traditionell sjukvård. I Sverige är Reiki godkänt som friskvård av Skatteverket.

De kurser som erbjuds hos Lightworker Academy är enligt Usui och Holy Fire® III. Usui är vad man känner till den som först började använda och utbilda inom Reiki i Japan. Holy Fire® tillkom 2014 via William Lee Rand. Holy Fire® II upplevs vara en starkare, renare och mer kraftfull energi än ursprungliga Reikin. De gamla initieringarna har ersatts av placeringar, upplevelser och tändningar – detta innebär att energin går rakt ner i eleven istället för via en lärare. Sen januari 2019 är Holy Fire® uppgraderad till Holy Fire®III. Den nya energin arbetar mycket med att få fram det autentiska jaget – det jag som är vårt sanna jag, men som skuggats under våra uppväxtår.

Att gå en Reikikurs innebär många olika saker. Du kan efter kursen behandla dig själv, andra och även använda Reiki för vägledning och stöd. Om du går Reiki Masterkursen kan du även utbilda i Reiki.

Jag som håller i kurserna är Karuna Reiki® Master enligt Usui & Holy Fire® III och Reiki Master enligt Usui & Holy Fire III®. Sen 2006 har jag använt reiki i mitt liv. Reikin blir en större del av mitt liv för varje år som går. Det är underbart att leva och arbeta med Reiki – inte minst Holy Fire III® Reikin.

Här kan du läsa mer…

För att få förmågan och kunskapen att ge Reiki till sig själv och andra, behöver man ha gått kurs i Reiki för en Reiki Master
(lärare). Nedan kan du läsa om vad som lärs ut på de olika kurserna, som följer riktlinjerna för just Reiki Holy Fire® III.
Kurserna har tagits fram av William Lee Rand och erbjuds på flera språk runt om i världen. De har sin grund i Usuis lära och de ursprungliga japanska Reikiteknikerna. När man väljer att gå en kurs i Reiki, behöver man inte ha en önskan om att arbeta med och ge Reiki till andra. Man kan med stor fördel gå kurserna endast för egen del, eftersom kurserna ger mycket egen läkning och utveckling – inte bara under kursen utan även när man efter kursen börjar behandla sig själv och använda Reiki som en del av sitt vardagliga liv.

Mer om kurserna i Reiki enligt Usui & Holy Fire® III

För att få förmågan och kunskapen att ge Reiki till sig själv och andra, behöver man ha gått kurs i Reiki för en Reiki Master (lärare). Nedan kan du läsa om vad som lärs ut på de olika kurserna, som följer riktlinjerna för just Reiki Holy Fire® III.

Reiki I enligt Usui & Holy Fire® III

På denna kurs lär sig eleverna Reikins historia, vad Reiki är och hur Reiki kan användas. De lär sig Reiki idealen, Gassho meditation, Reiji-ho för intuitiv vägledning, Boysen scanning (Skanning av sjukdomslinjen) och Kenyoko (torrbad). Under kursen får eleverna göra Upplevelsen Holy Fire kärleksocean. Upplevelsen inleds med en guidad meditation som tar eleverna in i ett avslappnat tillstånd. Varje elev får sen sin unika upplevelse utifrån vad den behöver.

I kursen ingår också Reiki I placeringen, det som tidigare kallades initiering. Under placeringen placeras Reikienergin i eleven så att Reikienergin kan användas för helande. Även placeringen inleds med en guidad meditation och går sen över i läkning och vägledning unikt anpassad efter varje elev.

Efter placeringen får eleverna prova på att ge och ta emot Reikibehandlingar. De får även lära sig hur man utför en standardbehandling med dess handpositioner, men också att ge Reiki intuitivt med hjälp av Reiji-ho eller med Boysen scanning. Hayashis healingguide gås igenom, liksom etiska koder och ämnet att ta betalt eller byteshandel.

Denna kurs ges under en heldag eller under två kortare dagar. Att sen ge Reiki till sig själv regelbundet efter kursen rekommenderas.

Reiki Självkärlek

Reiki II enligt Usui & Holy Fire® III

För att gå denna kurs behöver man först ha gått Reiki I kursen. Här ges Upplevelsen Holy Fire kärlek. I denna upplevelse installeras gudomlig villkorslös kärlek djupt in i elevens själ. Den ger en känsla av att vara älskad, trygg och omhändertagen. Den villkorslösa kärleken helar väldigt djupt. Varje upplevelse är unik utifrån varje elevs behov.

Efteråt får eleverna skriva ner vad de har upplevt. De som vill får dela sin upplevelse med gruppen.

Tre Reikisymboler lärs ut under kursen. Symbolerna förstärker kraften i Reikienergin och har olika användningsområden. Symbolerna är transcendentala, vilket innebär att de är i direkt förbindelse med en högre medvetenhet. De tre symbolerna är: kraftsymbolen, mentala/emotionella symbolen och distanshealing symbolen.

Kraftsymbolen används för att förstärka kraften i Reikin, för att rena rum från negativa energier och för att försluta en Reikibehandling.

Den mentala/emotionella symbolen används vid relationsproblem samt mentala och emotionella obalanser. Den kan även användas vid helandet av icke önskvärda vanor.

Distanshealingsymbolen används för att skicka Reiki över tid och rum. Med hjälp av denna symbol kan vi hela tidigare erfarenheter och skicka goda intentioner till framtida händelser. Vi kan även skicka Reiki på avstånd till en annan person, plats, situation eller händelse.

För att Reiki II symbolerna ska aktiveras, behövs en placering. Denna kan endast göras av en Reiki Master enligt Usui & Holy Fire® III. Placeringen inleds med en guidad meditation. Läraren sitter sen tyst och låter Holy Fire vägleda eleverna. Här upplever många att det blir varmt i händerna. Vissa känner värme även i andra kroppsdelar. Många får inre bilder eller budskap. Efteråt får de skriva ner sin upplevelse och de som önskar får dela i gruppen.

Efter placeringen ger eleverna varandra Reikibehandlingar. De får först prova att få Reiki utan symboler och sen lägga till en symbol åt gången. De flesta märker en påtaglig skillnad på den Reiki de får under Reiki I kursen och den de får på Reiki II kursen. Energin är varmare och starkare när symbolerna är aktiverade. Det är som att när vi säger eller tänker symbolernas namn förstärks deras kraft och funktion. Vi kommer i kontakt med symbolernas egentliga syfte och betydelse.

I kursen ingår även Enkaku chiryo (att skicka Reikihealing på distans med hjälp av distanshealingsymbolen), Gyoshi-ho (att sända Reiki med ögonen), Koki-ho (att blåsa in Reiki energi) och Beaming (att stråla reiki).

Denna kurs ges under en heldag i anslutning till Reiki I kursen eller under två kortare dagar.

 Avancerad Reikikurs (ART) enligt Usui & Holy Fire® III

För att gå denna kurs behöver man först ha gått Reiki I och Reiki II. Det rekommenderas en viss anpassningstid mellan Reiki II kursen och denna kurs.

ART står för Avancerad Reiki Träning. Sen Reiki Holy Fire® III kom ingår denna kurs i Reiki Master kursen.

På denna kurs får eleverna ta emot en placering av Reiki Master symbolen. Den förstärker Reiki II symbolernas effekt, förhöjer elevernas energifrekvens och ökar styrkan på elevernas Reiki. Mastersymbolen har liknande förmågor och egenskaper som kraftsymbolen, men ger en starkare energi.

Det lärs även ut hur man kan sända Reiki kontinuerligt med hjälp av kristaller och med kristallgitter. Kristaller absorberar och bevarar energi väldigt väl. De kan skicka Reiki under en längre tid, utan att vi behöver vara närvarande.

Reiki rörelsemeditation är också en del av denna kurs. Den påminner om Qigong med sin andning och sina långsamma rörelser. Rörelsemeditationen skingrar tankarna, stärker sinnet och expanderar medvetandet. Här används mastersymbolen samt affirmationer som hjälper eleven att etablera sin andliga närvaro och uppfylla sitt andliga syfte på jorden. Reiki rörelsemeditation är fantastisk för att hitta ett inre lugn, sin inre kraft och komma ihåg vem man är i sin andliga natur.

Tidigare lärdes andlig kirurgi, senare benämnd aurarening ut på denna kurs. Den har tagits bort och ersatts av Upplevelsen Holy Fire helande som lärs ut under Reiki Master kursen. Detta för att inte blanda Reikiutövarens energier med mottagarens.

Under kursen ges Upplevelsen helande i livets flod – om man går kursen i anslutning till Mastern. Denna upplevelse ger eleven förmågan att utföra placeringar och utföra Helande i livets flod på sina egna kurser, samt Upplevelsen Holy Fire helande på kurser, vid individuella sessioner och gruppsessioner. Den senare är den upplevelse som har ersatt aurareningen (tidigare andlig kirurgi).

Det finns även tid avsatt för utbyte av Reiki behandlingar.

Reiki Master kurs enligt Usui & Holy fire® III

För att gå denna kurs behöver man ha gått Reiki I, Reiki II och Avancerad reiki kurs (numera dagen innan). Man behöver också ha praktiserat Reiki och Reikisymbolerna, samt haft en viss anpassningsperiod efter Reiki II kursen.

Man kan gå denna kurs för sin egen skull, men också för att öppna upp för möjligheten att undervisa i Reiki. Att bli Reiki Master är ett seriöst steg. Det är därför bra att fundera över syftet med sitt liv och om det är förenligt med att vara Reiki Master.

Att vara Reiki Master innebär att vara en god förebild, att arbeta med sitt eget helande på djupet och träna på att utveckla kärlek, empati och visdom. Det innebär också ett kontinuerligt växande, kontinuerlig läkning och utveckling både personligt och andligt.

Att utbilda sig till och att verka som Reiki Master bidrar till helande av det förflutna, att skapa tillit till framtiden och på så vis känna mer harmoni och en känsla av helhet i nuet. Själen blir mer finstämd och vi får många positiva upplevelser. Den inre förändringen påverkar även upplevelsen av vår yttre värld.

Under kursen ges fyra tändningar. Tändningar inleds med en guidad meditation som tar eleverna in i ett avslappnat tillstånd. Därefter får var och en sin unika upplevelse av läkning och vägledning av Holy Fire. Dessa tändningar är mycket kraftfulla. Många elever blir känslomässigt berörda och får även andliga upplevelser. De flesta upplever värme eller att de får healing där de behöver.

Eleven lär sig också att frigöra andliga bindningar med hjälp av Holy Fire. Vi människor är inte en ö. Vi hänger ofta samman med andra. Ibland är det så att någon annans ande/energi huserar i oss. Det kan vara både avlidna anhöriga, vänner, bekanta eller nu levande. En andlig bindning kan skapa ohälsa eller förvärra ett hälsotillstånd. Då bör dessa avlägsnas så att vi kan återfå vår egen kraft och energi.

Under kursen görs en genomgång av samtliga kursupplägg samt etiska koder och riktlinjer så att eleven kan börja hålla egna Reikikurser.

Eleverna utbyter även Reikibehandlingar för att få praktisk erfarenhet. Kraften i Reikin är påtagligt mycket starkare än tidigare och när mer än en Reiki Master ger Reiki på samma gång till en klient, går processen snabbare och är mer effektiv.

Många upplever att de efter Reiki Master kursen fått en avsevärt bättre intuition. Vissa har även utvecklat mediala förmågor. Elever har även berättat att deras kroppar blivit som finstämda instrument och att de kan känna klienternas fysiska obalanser i sin egen kropp. Detta blir som ett hjälpmedel vid Reikibehandlingarna när man lär sig att förstå vägledningen. Efterhand avtar kraften i känningarna och blir mer subtila.

Man kan också uppleva det som svårt att utföra ett arbete som inte är förenligt med den andliga livsvägen. Men Holy Fire ser alltid till att finnas där på vägen om förändringar behöver göras.

Denna kurs ges tillsammans med Avancerad Reiki under tre heldagar. Efter kursen kan eleven kalla sig praktiserande Reiki Master. Först när man har utbildat någon i Reiki kan man kalla sig kvalificerad Reiki Master.

 

Karuna Reiki® Master enligt Usui & Holy Fire® III

Denna kurs är en fortsättning på och en fördjupning av Reikisystemet skapad och varumärkesskyddad av William Lee Rand och ICRT, International Center for Reiki Training. För att gå denna kurs behöver man ha gått Reiki I, Reiki II, Reiki ART och Reiki Master kurserna. Innan man går vidare till Karuna Reiki® bör det ha funnits tid för anpassning efter Reiki Master kursen. Det finns rekommendation om ett års anpassningstid, men det är upptill elevens egen vägledning.

Karuna är sanskrit och betyder varje handling som syftar till att minska andras lidande. Enkelt översatt är Karuna medkännande handling. Karuna Reiki® Mastern öppnar upp för att gå in i villkorslös kärlek till sig själv och på vis känna kärlek och medkänsla för andra. När vi själva upplever att vi har läkt våra sår och blivit helade, vill vi göra detsamma för andra – det gynnar alla eftersom vi är alla ett.

Under kursen aktiveras åtta kraftfulla symboler/energistrålar med olika egenskaper och förmågor. Genomgång görs av de olika symbolerna och deras användningsområden. Här följer en kortfattad beskrivning av dem:

  1. Förbereder mottagaren för att ta emot djupt helande och fungerar även som ett andligt bedövningsmedel så att helandet blir skonsamt.
  2. Helar på cellnivå djupt liggande problem som barndomstrauman, sexuella övergrepp, omedvetna mönster, misshandel samt karmiska problem och skuggjagets problem.
  3. Fyller mottagaren med kärlek. Kan användas för att hela relationer, utveckla medkänsla och helar även ovanor och missbruk.
  4. Jordar mottagaren genom att hela de lägre chakrana och stärka förankringen i det jordiska livet. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål. Den används även vid slutet av en behandling för att integrera och avsluta healingsessionen.
  5. Integrerar mottagarens högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
  6. Ger mottagaren styrka att ta sin rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga sina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker mottagarens kontakt med naturen.
  7. Helar det förflutna, frigör rädsla och skapar inre frid och tillit till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.
  8. Hjälper mottagaren att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera och hela mänskligheten.

Karuna Reiki® symbolerna sätter igång kraftfulla inre processer och skapar djupt helande – både för eleven och för klienterna – betydligt djupare än de andra symbolerna. Den helande processen inleds redan när eleven anmäler sig till kursen och kan fortsätta även efter kursen.

I kursen ingår också Upplevelsen helande i livets flod som nämnts tidigare, tändningar och andra upplevelser i mån av tid.

Eleverna får lära sig Karuna Reiki® mässande och toning. Det innebär att man sjunger eller ljudar symbolernas namn i kombination med Karuna Reiki®

Mässande är chanting med händerna på eller nära mottagarens kropp.  Toning är när man håller händerna en bit ifrån mottagaren och strålar Karuna Reiki® till ett specifikt område.

Denna kurs ges under tre dagar.

Att gå en kurs i Reiki innebär mycket eget helande

Samtliga kurser innehåller många praktiska moment som ger eget helande. Energiarbetet i kombination med Reiki placeringarna har en utrensande effekt. Det sätter igång inre processer som kan kännas av en tid efter kursen. Att sen även utöva Reiki på sig själv och andra, ger ytterligare helande. Reikikurserna bidrar också till en starkare intuition. För vissa utvecklas även de mediala förmågorna.

Efter Reiki Master kursen

Efter att man gått Reiki Master kursen fortsätter Holy Fire energin att arbeta på eleven och energin stärks kontinuerligt.

Om man väljer att hålla egna kurser får man kontinuerlig påfyllnad av Reiki och fortsatt djup läkning, eftersom man tillsammans med sina elever genomgår alla upplevelser, tändningsförberedelser och tändningar varje gång.

Som Reiki Master ingår det även att bjuda in sina Reiki elever till Reikiträffar. Detta skapar en stark gemenskap med eleverna och bidrar till fortsatt utveckling genom samtal och behandlingar.

Varför Reiki energin blir starkare

Vid varje kurs i Reiki upplever de flesta att Reiki energin blir alltmer kraftfull. Till detta kan finnas olika förklaringar, men en av förklaringarna är att när vi frigör spänningar och gamla blockeringar i form av minnen, erfarenheter, omedvetna präglingar och känslor, kan Reiki, flöda mer fritt och med större enkelhet. Det kan liknas vid det man inom yoga kallar för att öppna upp våra chakran för att öka vår livsenergi, vår prana.

När vi då kanaliserar Reiki till andra, flödar Reiki lättare och snabbare, vilket gör att mottagaren upplever att Reikin känns starkare.

De flesta upplever också en starkare och mer effektiv energi efter varje symbol de får aktiverad. Symbolerna kan liknas vid mantran som har speciella effekter.

Önskar du mer information kan du skriva dina frågor i formuläret nedan.

 

 

%d bloggare gillar detta: