Reiki inom traditionell sjukvård

Reiki erbjuds på vårdinrättningar i hela världen. I USA används Reiki som ett komplement till den traditionella sjukvården på över 800 sjukhus. I vissa delstater är det till och med ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som Reiki. Reiki används som ett komplement bland annat inom akutvård, operation, psykiatri, rehabilitering, förlossning, gynekologi och pediatrik (barnhälsovård).

Vid omfattande studier har vårdpersonal rapporterat att Reiki har ökat patienternas välbefinnande, minskat användandet av värkmedicin, minskat sömnproblem, biverkningar och ökat patienternas nöjdhet. I studier av Reiki inom vården runt om i världen har det också
visat sig att Reiki bidrar till minskning av depression och oro, kan lindra psykiska besvär samt öka det psykiska välbefinnandet under drogavvänjning. Enligt omfattande studier kan man påvisa att Reiki ger djup avslappning inom bara 10 minuter hos nästan alla mottagare. Avslappningen kan pågå från några timmar upp till en vecka. Den enda negativa effekten som påvisats av Reiki är obekväma känslor. Dessa har dock försvunnit kort därefter.

I Norge, Tyskland, Frankrike och England kan patienter få Reiki inom den traditionella sjukvården. I Sverige är Reiki godkänt som
förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att det är avdragsgillt för arbetsgivare att låta anställda få
Reikibehandlingar i friskvårdande syfte. (Hämtat ur boken ”Reiki – vägledning och healing”, Helena Omfors)

Vill du boka tid för Reiki? Sök under fliken Reikiutövare. Vill du gå kurs i Reiki? Sök under fliken Reikikurser. Du är också välkommen att fylla i formuläret nedan.

%d bloggare gillar detta: