Life Coach Holistic utbildning

Vår och sommar 2021 – halvdistans

 • Vill du coacha och vägleda människor i deras mående, liv, relationer och livsväg?
 • Tycker du om att se människor utvecklas, växa och skapa ett liv som känns rätt i själ och hjärta?
 • Tycker du att det är spännande med personlig utveckling även för egen del?

Utbildningen till Life Coach Holistic öppnar upp för att arbeta med människor djupgående, terapeutiskt, visionärt, emotionellt, mentalt, helande, själsligt, intuitivt och medialt. Vi arbetar med dåtid, nutid och framtid. Vi använder hela oss för att kunna arbeta med hela klienten. Efter utbildningen kan du arbeta som coach. Du kan kombinera coaching med andra metoder. Om du har väl utvecklade mediala förmågor kan du arbeta med medial coaching. Coaching är också ett fantastiskt verktyg i privatlivet, för mer utvecklande relationer. Det lämpar sig väl i skolans värld, i ledande befattningar, som kursledare, projektledare och inom försäljning. Coaching har du glädje av i hela livet.

Dåtid – nutid – framtid

Det liv vi har levt har stor inverkan på hur vi känner, tänker och agerar idag. Detta går inte att bortse ifrån när vi arbetar med människor. I det förflutna hittar vi svåra livserfarenheter, positiva livserfarenheter, positiva präglingar, ogynnsamma präglingar, gynnsamma föreställningar och hämmande föreställningar. Vi hittar orsaker till våra blockeringar och begränsningar, men också nycklar till framgång samt ledtrådar till vem vi är i vår sanna natur. Fastän vi göra tillbakablickar på vad vi kommer ifrån, ligger fokus på livet vi lever här, det liv vi önskar leva och den vi innerst inne önskar vara och i själen vet vem vi är. Allt hänger ihop.

Relationen till sig själv och relationen till andra

En människa är ingen ö – vi hänger ihop med andra. Att arbeta med relationer är därför något jag anser vara viktigt. Först och främst handlar det om relationen till oss själva, men också om hur vi är, blir, mår och kan utvecklas i mötet med andra. Det handlar om att lära känna sig själv (självkänsla), att acceptera sig själv (självacceptans), att förstå sitt eget värde (egenvärde) och att stå upp för sig själv (självrespekt) och att sätta gränser (integritet). Det handlar också om att våga se saker ur nya perspektiv för att skapa den förändring vi önskar. Under utbildningen får du fördjupad kunskap i projiceringar, överföringar och motöverföringar. Relationer är så mycket med mångdimensionella än vad de kan verka, de är en ocean av förståelse och en värld full av möjligheter till växande.

Mentalt, emotionellt, fysiskt och själsligt

Vi människor fastnar lätt i det mentala, i intellektet. Vi tänker, analyserar och kontrollerar. Vi har föreställningar om vem vi bör vara och hur vi bör leva. Vi har rädslor för vad andra ska tycka om oss och hur de ska reagera. Som Life Coach Holistic går vi djupare in i det emotionella. Vi lyssnar, ställer kraftfulla frågor och vi speglar samt använder vår intuition för att beröra på djupet. Vi hjälper våra klienter att komma i kontakt med sina känslor och lära sig att acceptera dem och möta dem. När människor kommer närmare sina känslor, kommer de också närmare sin själ – deras sanna natur.

Vi använder våra klienters kroppsspråk för att få fram det omedvetna och ibland undermedvetna – så att de förstår och blir mer medvetna om sig själva. Långt där inne finns det en kärna, en kod om vem vi egentligen är – bortom präglingar, föreställningar och sår. Det är den kärnan vi vill komma åt, låta komma fram och så småningom få att blomma. Som om vi förstår fröet som vill växa, ger det näring och växtkraft att bli det som det är ämnat att bli. Vem tvingar en liljekonvalj till att bli en ros?

Livsuppgift

De människor som söker sig till mig, elever och kunder, är ofta människor med en särskild uppgift att fylla i sina liv. Många har som uppgift att inspirera, utbilda, vägleda och hela sig själva och andra – att hjälpa andra att hitta kärleken till sig själva och till sina liv – att bidra till andra människors personliga och andliga utveckling samt ett bättre mående fysiskt, psykiskt och emotionellt. Utbildningen passar dig som har hittat eller vill hitta din uppgift, men som också vill bidra till att andra gör det. När vi gör det vi är ämnade att göra känns det som om vi inte arbetar. Vi gör det vi tycker är inspirerande, utvecklande och roligt – något jag tror att de flesta människor vill uppleva. Utbildningen passar även dig som vill bidra till människor bättre mående, oavsett om de har en särskild uppgift i sina liv eller inte. Vår allas uppgift är ju ändå att hitta det som gör att vi mår bra och känner kärlek till oss själva och våra liv – att vi har en kärleksfull relation till oss själva och de människor vi har runt omkring oss.

Läkning

För mig är coaching helande. Att vi ser, lyssnar på, lyfter på locket, släpper fram undantryckta känslor, erfarenheter och minnen – hjälper människor att frigöra den tyngd, sorg, ilska och besvikelse som de burit på. När vi gör det av kärlek och omtanke i ett tryggt sammanhang, känns det skönt för klienten. Någonstans inom oss finns en längtan efter att bli sedda, accepterade och älskade i vår sanna natur. Detta kan en Life Coach Holistic bidra med. När vi hjälper människor att frigöra gamla sår, öppnar vi upp för mer ljus och kärlek i deras liv. För att mer ljus ska komma in, behöver mörker släppas ut. Det kan vara smärtsamt att komma i kontakt med vårt inre mörker, men det känns skönt efteråt.

Visioner blir till verklighet

Vissa människor har visioner. De vet vad de önskar göra men saknar tydlighet, mod, tillvägagångssätt eller stöd. Andra människor söker efter sin vision. Som Life Coach Holistic kan vi hjälpa människor att både hitta sin vision och att bidra till att den blir till verklighet. Vi använder oss av avslappning, frågor, intuition och visualisering för att hitta, sen använder vi känslor, upplevelser, inre bilder och kroppen för att få det att kännas verkligt. Sen gör vi målbilder och handlingsplaner samt uppföljningar för att få det att hända. Vi stärker människors självförtroende och självkänsla samt egenvärde.

Intuition och medialitet

Intuitionen är snabbare än intellektet. De mediala förmågorna bidrar till en djupare och mer objektiv förståelse för människor, relationer och livet. Under utbildningen arbetar vi därför med att utveckla intuitionen och de mediala förmågorna. Vissa kanske redan har utvecklat dessa förmågor. Då får de träna på att använda dem i sin coaching. Andra kanske har mindre utvecklad intuition och medialitet – då arbetar vi med att öppna upp och träna på dessa förmågor. Det handlar om att lyssna, känna och se det som inte är så påtagligt som det materiella och fysiska. Det handlar också om träning för att hitta tillit.

Personlig och andlig utveckling även för dig

När du går denna utbildning lär du dig inte bara att coacha andra – du får även coaching själv. Du kommer att få göra alla övningar både som coach och som klient. Det skapar medvetenhet och en djupare förståelse för vem du är och hur du vill vara och leva ditt liv.

Även jag kommer att coacha deltagare inför gruppen. Du kommer då att se hur jag arbetar men också känna igen saker hos dig själv, vilket skapar mer medvetenhet och utveckling.

Under utbildningens gång får du individuella coachingsessioner med mig. På så vis ser du hur jag arbetar samtidigt som du får egen utveckling. Du kommer närmare din sanna natur och blir medskaparen av ditt eget liv. Dessa sessioner kan också vara medial coaching/medial vägledning. Du väljer själv utifrån dina behov och önskemål.

Du kommer att arbeta med egna övningsklienter under utbildningen. På detta vis utvecklas du vidare i ditt arbete som coach, men får också mycket utveckling själv. I alla möten kan vi se oss själva, den vi har varit, den vi är och den vi ska bli. Du behöver därför inte ”vara klar med dig själv” som många tror. Livet är en resa i personlig utveckling. Jag anser att ingen är klar eller blir klar. Det finns alltid fler sätt att växa och mer att förstå om oss själva och om livet. Att tro sig vara färdig är ett stort hinder till fortsatt växande.

Det ingår även handledning där du kan ta upp det du upplever i ditt arbete med dina klienter. Jag hjälper dig vidare genom vägledning, coaching och praktiska verktyg. Även här behöver du se dig själv och vilka eventuella parallellprocesser du har med dina klienter. För att nå människor på djupet, behöver vi först ha nått oss själva på djupet. Som vi förstår oss själva förstår vi varandra.

Efter utbildningen

När du har fullföljt utbildningen i såväl teori som praktik, kan du börja ta emot klienter. I dagsläget är det mest lämpligt att vara egen företagare, men det kan säkert finnas möjlighet att arbeta även i arbetsmarknadsåtgärdsprogram eller projekt för arbetssökande eller de som är under rehabilitering. Om du önskar kan du ta upp dessa frågeställningar under handledningen och under de individuella coachingsessionerna. Jag delar gärna med mig av tips, råd och egna erfarenheter.

Om mig som utbildare

Helena i soffanJag som utbildar har arbetat som coach sen 2008 och utbildat mer än 45 grupper i coaching enligt International Coach Federation. Jag har en fil.kand i psykologi, är reiki master, yogalärare och medial vägledare. Min första coachutbildning gick jag 2008 på Coach Companion i Malmö. Efter utbildningen började jag att ta emot klienter och fick uppdrag som jobbcoach för arbetsförmedlingen bland annat. År 2010 gick jag en utbildning i Co-active coaching för CTI i London och examinerades till PCC ICF, Professionell certifierad coach. Senare har jag Under 10 år har jag arbetat med coaching individuellt, i grupp, i par och familjer. Jag har coachat och handlett mina elever. Jag har drivit projekt inom entreprenörskap och coachat ungdomar till bättre självkänsla, utbildning, eget företag och arbete. Alla coachtimmar har gett mig stor trygghet i och djup förståelse för coaching.

År 2005 gick jag igenom ett andligt uppvaknande och har sen dess utvecklat mig personligen och andligen med hjälp av andliga lärare, yoga, reiki, alternativ terapeuter, coachar och på egen hand. Jag har levt med en hypnosterapeut i 10 år. Det har hjälpt mig att hitta mer djupgående metoder att arbeta med människor, parallellt med att jag jobbat djupgående med mig själv.

Jag har utbildat, föreläst och hållit kurser inom området personlig och andlig utveckling sen 2008. Det är vad allt jag arbetar med handlar om – oavsett om jag undervisar i yoga, medial utveckling, självutveckling, coaching eller reikihealing. Under 2008-2019 drev jag kursgården Bönnarpsgård där jag delade med mig av allt jag kan och tror på. Numera jobbar jag främst via telefon, Skype och Zoom, med några enstaka fysiska kurser. 

Det jag brinner för är att inspirera, utbilda, hela och bidra till att människor hittar sin sanna natur och lever så.

Utöver mitt arbete med kurser, utbildningar och individuella sessioner har jag gett ut tre böcker: Hitta din väg och ditt sanna jagSjälens längtan och Familjelycka med coachande föräldraskap. Samtliga böcker ingår i utbildningen. I sommar kommer senaste boken Själslig kärlek ut. (Den ingår dock inte i utbildningen.)

Kursinnehåll

 • Coachande förhållningssätt
 • Coachingrelationen
 • Syn på livet och människan ur ett andligt perspektiv
 • Feminint och maskulint – Yin och Yang
 • Fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt – det holistiska synsättet och arbetssättet
 • Kompetenser: Etik, Coachöverenskommelse, Att skapa förtroende och närhet, Medveten närvaro, Aktivt lyssnande – globalt, intuitivt, medialt, Frågeteknik, Direkt kommunikation, Skapa medvetenhet hos klienten, Samtalsstruktur, Handlingsplan, Uppföljning
 • Självkänsla, självförtroende, egenvärde, självrespekt och integritet
 • Medvetet, omedvetet och undermedvetet
 • Projicering och överföring
       Verktyg och övningar
 • Avslappning och andning
 • Visualisering
 • Att använda rummet och kroppen
 • Rollspel
 • Det inre barnet
 • Switchteknik
 • Livsvärden/Livsuppgift/Livsvision
 • Falska föreställningar och präglingar
 • Healing emotionellt, mentalt och fysiskt med coaching
 • Chakrameditationsövningar
  Praktisk träning
 • Intuitionsträning
 • Medial träning
 • Praktisk träning i att coacha och bli coachad
 • Demos i coaching av läraren
Kursupplägg halvdistans
 
– Utbildningen inleds med en webbkurs och självstudier.
Kursen innehåller 27 lektioner på 5-15 min vardera samt textdokument.
 
– Du har minst 1 coaching session med mig på telefon före den 20 maj 2021. 
De andra 3 individuella sessionerna har du fram tills du är klar med utbildningen. 
 
– Den 20 maj kl.16 – 24 maj kl.11 är det praktisk träning, fördjupning och vidareutveckling. Kvällarna är lediga. 
Vi har dessa dagar på Lotsvillans Vandrarhem i Ljunghusen.
(Det ligger 3 mil sydväst om Malmö alldeles intill havet och en vacker sandstrand.)
 
– Efter den 24 maj har du coachande arbete med övningsklienter om minst 15 timmar. När dessa är klara och du har haft 4 sessioner med mig individuellt på telefon – får du ditt diplom. 
 
Övernattning är möjligt på Lotsvillans Vandrarhem. Önskemål om övernattning bör meddelas snarast då det är väldigt populärt.
Det finns 4 sovplatser (i 2 sovrum) i Penthouse och jag har preliminärbokat 2 enkelrum i vandrarhemmet. 
 
Lunch, frukt, te och kaffe ingår i utbildningen. Middag ordnar du själv i det gemensamma köket eller äter på någon av restaurangerna i Ljunghusen eller Höllviken (på gångavstånd). 
 
Pris
 
19 000 kr inkl. moms
 
Delbetalning är möjligt
Om du önskar delbetalning ange detta i din anmälan.
 
Längst ner på sidan hittar du kontaktformuläret. Det går även bra att maila helena@lightworkeracademy.org 
 
 
Bilder på Lotsvillan och omgivningen
 

Om du föredrar att gå utbildningen helt online finns även Life Coach Holistic utbildning – 100% online. Läs mer här!

Varmt välkommen att höra av dig för frågor eller anmälan!

%d bloggers like this: