Life Coach Holistic utbildning online

Februari – april 2022

För dig som vill arbeta med människor på djupet!

Utbildningen till Life Coach Holistic öppnar upp för att arbeta med människor djupgående, terapeutiskt, visionärt, emotionellt, mentalt, helande, själsligt, intuitivt och medialt. Vi arbetar med dåtid, nutid och framtid. Vi använder hela oss för att kunna arbeta med hela klienten i hela livet.

Efter utbildningen kan du arbeta som Holistisk livscoach. Du kan kombinera coaching med andra metoder. Om du har väl utvecklade mediala förmågor efter kursen, kan du arbeta med medial coaching. Coaching är också ett fantastiskt verktyg i privatlivet, för mer utvecklande relationer. Coaching har du glädje av i hela livet.

Dåtid – nutid – framtid

Det liv vi har levt har stor inverkan på hur vi känner, tänker och agerar idag. Detta går inte att bortse ifrån när vi arbetar med människor. I det förflutna hittar vi svåra livserfarenheter, positiva livserfarenheter, positiva präglingar, ogynnsamma präglingar, gynnsamma föreställningar och hämmande föreställningar. Vi hittar orsaker till våra blockeringar och begränsningar, men också nycklar till framgång samt ledtrådar till vem vi är i vår sanna natur. Fastän vi göra tillbakablickar på vad vi kommer ifrån, ligger fokus på livet vi lever här, det liv vi önskar leva och den vi innerst inne önskar vara och i själen vet vem vi är. Allt hänger ihop.

Relationen till sig själv och relationen till andra

En människa är ingen ö – vi hänger ihop med andra. Att arbeta med relationer är därför något jag anser vara viktigt. Först och främst handlar det om relationen till oss själva, men också om hur vi är, blir, mår och kan utvecklas i mötet med andra. Det handlar om att lära känna sig själv, att acceptera sig själv, att förstå sitt eget värde och att stå upp för sig själv, samt att sätta gränser. Det handlar också om att våga se saker ur nya perspektiv för att skapa den förändring vi önskar. Relationer är så mycket med mångdimensionella än vad de kan verka, de är en ocean av förståelse och en värld full av möjligheter till växande.

Mentalt, emotionellt, fysiskt och själsligt

Vi människor fastnar lätt i det mentala, i intellektet. Vi tänker, analyserar och kontrollerar. Vi har föreställningar om vem vi bör vara och hur vi bör leva. Vi har rädslor för vad andra ska tycka om oss och hur de ska reagera. Som Life Coach Holistic går vi djupare in i det emotionella. Vi lyssnar, ställer kraftfulla frågor och vi speglar samt använder vår intuition för att beröra på djupet. Vi hjälper våra klienter att komma i kontakt med sina känslor och lära sig att acceptera dem och möta dem. När människor kommer närmare sina känslor, kommer de också närmare sin själ – deras sanna natur.

Vi använder våra klienters kroppsspråk för att få fram det omedvetna och ibland undermedvetna – så att de förstår och blir mer medvetna om sig själva. Långt där inne finns det en kärna, en kod om vem vi egentligen är – bortom präglingar, föreställningar och sår. Det är den kärnan vi vill komma åt, låta komma fram och så småningom få att blomma. Som om vi förstår fröet som vill växa, ger det näring och växtkraft att bli det som det är ämnat att bli. Vem tvingar en liljekonvalj till att bli en ros?

Livsuppgift

De människor som söker sig till mig, elever och kunder, är ofta människor med en särskild uppgift att fylla i sina liv. Många har som uppgift att inspirera, utbilda, vägleda och hela – att hjälpa andra att hitta kärleken till sig själva och till sina liv – att bidra till andra människors personliga och andliga utveckling samt ett bättre mående fysiskt, psykiskt och emotionellt. Utbildningen passar dig som har hittat eller vill hitta din uppgift, men som också vill bidra till att andra gör det. När vi gör det vi är ämnade att göra, känns det som om vi inte arbetar. Vi gör det vi tycker är inspirerande, utvecklande och roligt – något jag tror att de flesta människor vill uppleva. Utbildningen passar även dig som vill bidra till människors bättre mående, oavsett om de har en särskild uppgift i sina liv eller inte. Vår allas uppgift är ju ändå att hitta det som gör att vi mår bra och känner kärlek till oss själva och våra liv – att vi har en kärleksfull relation till oss själva och de människor vi har runt omkring oss. Du kan också gå utbildningen för din egen utvecklings skull – utan att ha en önskan om att arbeta som holistisk livscoach.

Läkning

För mig är coaching helande. Att vi ser, lyssnar på, lyfter på locket, släpper fram undantryckta känslor, erfarenheter och minnen – samt hjälper människor att frigöra den tyngd, sorg, ilska och besvikelse som de burit på. När vi gör det av kärlek och omtanke i ett tryggt sammanhang, känns det skönt för klienten. Någonstans inom oss alla finns en längtan efter att bli sedda, accepterade och älskade i vår sanna natur. Detta kan en Life Coach Holistic bidra med. När vi hjälper människor att frigöra gamla sår, öppnar vi upp för mer ljus och kärlek i deras liv. För att mer ljus ska komma in, behöver mörker släppas ut. Det kan vara smärtsamt att komma i kontakt med vårt inre mörker, men det känns skönt efteråt.

Visioner blir till verklighet

Vissa människor har visioner. De vet vad de önskar göra men saknar tydlighet, mod, tillvägagångssätt eller stöd. Andra människor söker efter sin vision. Som Life Coach Holistic kan vi hjälpa människor att både hitta sin vision och att bidra till att den blir till verklighet. Vi använder oss av avslappning, kraftfulla frågor, intuition och visualisering för att hitta – sen använder vi känslor, upplevelser, inre bilder och kroppen för att få det att kännas verkligt. Sen gör vi målbilder och handlingsplaner samt uppföljningar för att få det att hända. Vi stärker människors tro på sig själva och sina möjligheter.

Intuition och medialitet

Intuitionen är snabbare än intellektet. De mediala förmågorna bidrar till en djupare och mer objektiv förståelse för människor, relationer och livet. Under utbildningen arbetar vi därför med att utveckla intuitionen och de mediala förmågorna. Vissa kanske redan har utvecklat dessa förmågor. Då får de träna på att använda dem i sin coaching. Andra kanske har mindre utvecklad intuition och medialitet – då arbetar vi med att öppna upp och träna på dessa förmågor. Det handlar om att lyssna, känna och se det som inte är så påtagligt som det materiella och fysiska. Det handlar också om träning för att hitta tillit. Jag gör övningar som hjälper dig att öppna upp dina kanaler, samt ger tips och hjälp för att vidareutveckla de mediala förmågorna.

Personlig och andlig utveckling även för dig

När du går denna utbildning lär du dig inte bara att coacha/vägleda andra – du får även coaching och vägledning själv. Du kommer att få göra alla övningar både som coach och som klient. Det skapar medvetenhet och en djupare förståelse för vem du är och hur du vill vara och leva ditt liv.

Även jag kommer att coacha deltagare inför gruppen. Du kommer då att se hur jag arbetar men också känna igen saker hos dig själv, vilket skapar mer medvetenhet, läkning och utveckling.

Under utbildningens gång får du 2 individuella coachingsessioner. På så vis får du känna hur det är att bli coachad. Du kommer närmare din sanna natur och blir medskaparen av ditt eget liv. Dessa sessioner kan också vara medial coaching/andlig vägledning. Du väljer själv utifrån dina behov och önskemål.

Du kommer att arbeta med egna övningsklienter under utbildningen. På detta vis utvecklas du vidare i ditt arbete som coach, men får också mycket utveckling själv. I alla möten kan vi se oss själva, den vi har varit, den vi är och den vi ska bli. Du behöver därför inte ”vara klar med dig själv” som många tror. Livet är en resa i personlig utveckling. Jag anser att ingen är klar eller blir klar. Det finns alltid fler sätt att växa och mer att förstå om oss själva och om livet. Att tro sig vara färdig är ett stort hinder till fortsatt växande.

Det ingår även 1 handledning där du kan ta upp det du upplever i ditt arbete med dina klienter. Du får hjälp vidare genom coaching, vägledning och praktiska verktyg. Även här behöver du se dig själv och vilka eventuella parallellprocesser du har med dina klienter. För att nå människor på djupet, behöver vi först ha nått oss själva på djupet. Som vi förstår oss själva förstår vi varandra.

Efter utbildningen

När du har fullföljt utbildningen i såväl teori som praktik, kan du börja ta emot klienter. I dagsläget är det mest lämpligt att vara egen företagare, men det kan säkert finnas möjlighet att arbeta även i arbetsmarknadsåtgärdsprogram eller projekt för arbetssökande eller de som är under rehabilitering. Om du önskar kan du ta upp dessa frågeställningar under handledningen och under de individuella coachingsessionerna.

Jag som utbildar har arbetat som coach sen 2008 och utbildat mer än 40 grupper i coaching enligt International Coach Federation. Sedan 2019 har jag utbildat cirka otaliga grupper till Life Coach Holistic. Jag har en fil.kand i psykologi, är Karuna Reiki Master, yogalärare och andlig vägledare/lärare. Under 13 år har jag arbetat med coaching individuellt, i grupp, i par och familjer. Jag har coachat och handlett mina elever. Jag har drivit projekt inom entreprenörskap och coachat ungdomar till bättre självkänsla, utbildning, eget företag och arbete. Alla coachtimmar har gett mig stor trygghet i och djup förståelse för coaching.

Jag har utbildat, föreläst och hållit kurser inom området personlig och andlig utveckling sen 2008. Det är vad allt jag arbetar med handlar om – oavsett om jag undervisar i yoga, medial utveckling, självutveckling, coaching eller reikihealing. Under 2008-2019 drev jag kursgården Bönnarpsgård där jag delade med mig av allt jag kan och tror på. Under de senaste två åren har jag arbetat främst via telefon, Skype och Zoom, men har haft och har en del fysiska kurser i lokalen i Eksjö och på Lotsvillan i Ljunghusen.

Några av mina uppgifter i det här livet är att inspirera andra till att hitta och gå sin själsliga väg, att bidra med ljus och kärlek, healing, personlig- och andlig utveckling samt inspirera till en andlig livsstil. Det sägs även att jag är här för att vara med och föra mänskligheten in i den nya tiden – att hitta hem till sitt eget hjärta.

Utöver mitt arbete med kurser, utbildningar och individuella sessioner har jag gett ut 7 böcker: Hitta din väg och ditt sanna jagSjälens längtanCoachande föräldraskapReiki vägledning och healing, Själslig kärlek, Samtal med andevärlden och Chakraboken med affirmationskort.

Kursinnehåll

 • Coachande förhållningssätt
 • Coachingrelationen
 • Syn på livet och människan ur ett andligt perspektiv
 • Feminint och maskulint – Yin och Yang
 • Fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt – det holistiska synsättet och arbetssättet
 • Kompetenser: Etik, Coachöverenskommelse, Att skapa förtroende och närhet, Medveten närvaro, Aktivt lyssnande – globalt, intuitivt, medialt, Frågeteknik, Direkt kommunikation, Skapa medvetenhet hos klienten, Samtalsstruktur, Handlingsplan, Uppföljning ( i webbkursen framförallt).
 • Medvetet, omedvetet och undermedvetet
 • Projicering och överföring

       Verktyg och övningar

 • Avslappning och andning
 • Visualisering
 • Att använda rummet och kroppen
 • Rollspel
 • Det inre barnet
 • Switchteknik
 • Livsvärden/Livsuppgift/Livsvision
 • Chakrameditation

  Praktisk träning

 • Intuitionsträning/Medial träning
 • Praktisk träning i att coacha och bli coachad
 • Praktisk träning i att ge och få andlig vägledning
 • Praktisk träning i att ge och få medial coaching
 • Demos av läraren

Här följer mer information om upplägget:


Utbildningen inleds som en webbkurs i coachande samtal. I denna kurs får du den teoretiska grunden. Under tiden du går webbkursen, kan du prova på kompetenser och verktyg. Mer om denna kurs kan du läsa om här  https://lightworkeracademy.org/webbkurs-i-coachande-samtal/ Där finns även en kort film där jag presenterar webbkursen.  Webbkursen är tillgänglig redan nu för dig som vill sätta igång med en gång. Den är förinspelad och går att gå på tider som passar dig. Där finns även textdokument och övningar. 


Under tiden du går Life Coach Holistic utbildningen kan du boka 3 individuella sessioner på telefon/Skype. Det ingår 3 sessioner á 1 timme i utbildningen. Här kan du välja mellan följande:

 • Coaching session traditionell
 • Medial coaching – en kombination av coaching och medial vägledning
 • Andlig vägledning
 • Handledning

Dessa individuella sessioner går att sprida ut under hela utbildningsperioden. Sessionerna ges av tidigare elever som idag arbetar som coacher, mediala coacher och vägledare samt av mig.

I utbildningen ingår det även 5 dagars online utbildning på Zoom (uppdelat på 2 tillfällen). Här går vi på djupet med coachingen och du får fler verktyg/övningar. Dessa dagar är livesända och interaktiva. Du får se exempel på live coaching och medial coaching, ni frågar och får även prova på olika övningar i par. Det blir möjlighet för frågor och reflektion i grupp. Jag går igenom hur man kan använda mediala förmågor i coachingen och hur andlig vägledning går till. Jag ger er tips/verktyg/övningar och ni får prova på under utbildningsdagarna samt med era övningsklienter.

Du får ett skriftligt utbildningsmaterial per post (ca 90 A4 sidor) + boken Själens längtan. Du får även e-böckerna Hitta din väg och ditt sanna jag samt Coachande föräldraskap.

Webbkursen Fördjupningskurs i chakrasystemet ingår i utbildningen. I den lär du dig mer om respektive chakra, men också mer om dig själv och dina egna chakran.

Tid och datum – Utbildning februari – april 2022

25-27/2 kl.9-16

28-29/4 kl.9-16

Praktisk träning om 15 timmar med klienter ingår också. Efter online utbildningen live är det dags för praktisk träning på egen hand. Ni väljer då ut 3-4 personer bland vänner, kollegor, familj och bekanta. Totalt behöver ni coacha 15 timmar (utan ersättning från era klienter). Den praktiska träningen kan vara antigen vid personliga möten eller på telefon/skype/zoom. 

Diplom skickas ut via post när alla steg är avklarade. När diplomet har kommit dig tillhanda, kan du kalla dig Diplomerad Life Coach Holistic. Du kan sedan börja arbeta och ta emot klienter mot betalning. 

Pris för hela utbildningen är 19 000 kr inkl. moms. Det är möjligt att delbetala utbildningen. Dock behöver 5000 kr av totala beloppet vara betalt för att kunna starta webbkursen. Resterande 14 000 kr kan du betala i 1-6 delbetalningar. Skriv gärna i din anmälan hur du önskar betala samt din postadress.

%d bloggare gillar detta: