KarunaReiki® Master 25-27/10 2019

KarunaReiki® Master Holy Fire III är en fortsättning på Reikisystemet. För att kunna gå kursen behöver du ha gått Reiki I, Reiki II, Reiki III ART och Reiki Master. Du kan gå kursen för din egen läkning och utvecklings skull, men efter kursen har du även möjlighet att undervisa i samtliga reikikurser enligt Usui & Holy Fire III.

Karuna är sanskrit och betyder barmhärtig handling. Karuna handlar till stor del om självkärlek och empatiska handlingar gentemot sig själv och andra.

Under kursen initieras du till åtta kraftfulla energistrålar som är kopplade till 8 symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Dessa strålar är av så hög vibration att man behöver först ha integrerat Reiki master energin för att vara redo för dem.

Holy Fire III innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle/symbol tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetenhet och styrka. Dessutom förenklas alla initieringsprocedurer genom Holy Fire II. Istället för de traditionella initieringarna från lärare till elev – görs det istället placeringar, tändningsförberedelser och tändningar samt ett flertal upplevelser (guidad meditation under helande).

Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också att lära ut Holy Fire III KarunaReiki@. Du kommer också att kunna lära ut alla nivåer för Reikisystemet med Holy Fire III .

Kursen innehåller många praktiska moment. Du behöver därför vara förberedd på att få uppleva utrensning och läkning.  Kursen sätter igång processer i dig som du kan känna av under en tid efter kursen. Allt är för ditt högsta bästa.

Att kursen är Holy Fire III innebär också att det autentiska jaget får ta större plats och gamla präglingar skalas av.

Plats

Lightworker Academy, Bönnarpsgård kursgård (mellan Malmö och Sturup), Bönnarpsvägen 174, 233 92 Svedala. För dig som bor långt härifrån finns möjlighet till enklare övernattning för 600 kr/natt inkl. frukost och middag.

Pris

6500 kr (inkl. moms), kursmaterial samt vegetarisk fika och lunch.

Hör av dig för intresseanmälan till helena@lightworkeracademy.org eller via kontaktformuläret nedan.

De 8 Karuna®Reiki strålarna/Symbolerna

 1. Förbereder mottagaren för att ta emot djupt helande och är bra vid problem från tidigare liv.
 2. Helar på cellnivå, djupt liggande problem som omedvetna mönster, barnmisshandel, sexuella övergrepp, skuggjagets problem och karmiska problem.
 3. Fyller mottagaren med kärlek och kan användas för att hela relationer och utveckla medkänsla. Hjälper till vid ovanor och missbruk och att skapa nya goda vanor.
 4. Grundar mottagaren genom att hela de lägre chakrana och stärka förbindelsen med jorden. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål. Den kan användas i slutet av en behandling för att integrera och avsluta healingprocessen.
 5. Integrerar mottagarens högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
 6. Ger mottagaren styrka att ta sin rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga sina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker mottagarens kontakt med naturen.
 7. Helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.
 8. Hjälper mottagaren att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera mänskligheten.

I kursen ingår även

 • William Lee Rands kursmanual
 • KarunaReikins®ursprung
 • Innebörden av Karuna
 • Energistrålarnas/symbolernas användningsområden
 • Reiki Holy Fire III upplevelser (guidad meditation och healing i grupp)
 • Tändningsförberedelse
 • KarunaReiki®master-tändningar
 • Praktik i att behandla med de 8 symbolerna
 • Mässande och toning (chanting) med KarunaReiki®
 • Information om registrering pga varumärkesskydd
 • Diplom

För anmälan fyll i formuläret nedan. Om du inte gått reikikurser hos Helena Omfors och Lightworker Academy var vänlig att bifoga diplom eller information om var och hos vem du utbildat dig.

Meddela också om du behöver övernattning och i vilket namn fakturan ska stå.

Varma Karuna Reiki hälsningar,
Helena Omfors, KarunaReiki® Master, Usui & Holy Fire II