Att följa flödet

Livet är en spännande företeelse. Det är ett flöde av intryck, upplevelser, val, möten med andra människor, oss själva och olika miljöer. Livet är i konstant förändring. Det kan kännas som om det står stilla, men det är en omöjlighet. Planeterna är alltid i rörelse, liksom vi, våra känslor och våra fysiska kroppar. Det enda som är konstant är förändring.

Vi kan välja att följa flödet, eller att kämpa emot. Jag tror att det är rädslorna för att inte ha kontroll, för att inte veta vart livet bär oss och för att inte ha tillräckligt – som gör att vi gör motstånd. Vi är rädda att göra fel, vara fel och göra fel gentemot andra. Men tänk om vi kan ha tillit till att livet vill oss väl, att det finns en plan och att vi själsligen gjorde våra val redan innan vi kom hit. Tänk om vi kan ha tillit till att vi klarar av att hantera förändringarna och att vi är starka nog. Det är lättare att följa med i livets flod, än att simma mot den.

Med kärlek, Helena

%d bloggers like this: